MOR meldingen

Iedere week zien wij vanuit Parkmanagement tijdens onze rondgang over het bedrijventerrein ZKD, situaties die gemeld moeten worden bij de gemeente Den Haag. Dit zijn Meldingen Openbare Ruimte. Ook u als ondernemer kunt zelf een MOR-melding doen. Dit kan via de gemeentelijke website, via het telefoonnummer 14070 maar ook via de BuitenBeter app. Zie https://www.buitenbeter.nl/ via deze website wordt uitgelegd hoe deze app. te downloaden.

Wij werken graag met de BuitenBeter app. Een foto maken, de locatie selecteren en de categorie invullen met de kleine toelichting.

Aan het eind van ieder kwartaal doen wij een grote controle ronde. Die info verwerken we in een update van onze Hotspotkaarten. Deze Hotspotkaarten worden vervolgens besproken binnen het KVO-overleg, de bestuursvergadering van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD en in het kwartaaloverleg met de Stadsdeeldirecteur van Loosduinen.