19 november 2019 – ALV en 1e Duurzaamheidsmarkt

 

Op 19 november vonden de algemene ledenvergadering plaats en de 1e duurzaamheidsmarkt in De Uithof. Deze werd goed bezocht door de ondernemers van ons bedrijventerrein. Alle aanwezigen kregen bij binnenkomst een glas prosecco uitgereikt en een petitfourtje met daarop 40-jarig jubileum Belangenvereniging Bedrijven ZKD. Bij aanvang van het officiele gedeelte van deze bijeenkomst werd met elkaar het glas geheven op het 40-jarig bestaan van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD. Tijdens de bijeenkomst werd ook afscheid genomen van
Pim Hielkema van Autoschade Herstel Wibu.Hij was 22 jaar bestuurslid en droeg nu het stokje over aan Nick van Zwieteren eigenaar van MSR Verhuur. Pim Hielkema dankte in zijn afscheidsspeech Rens Vrolijk die jarenlang voorzitter was en hem in het bestuur vroeg nadat hij zich gevestigd had op het ZKD-terrein. Hij dankte  iedereen voor de fijne samenwerking en gaf nog extra aan dat het ZKD-bedrijventerrein een prachtig bedrijventerrein is, wenste allen veel succes en benadrukte dat samenwerking heel belangrijk is. De voorzitter overhandigde Pim Hielkema de cadeaus en vervolgde met de aankondiging van de uitreiking van het KVO  Certificaat aan de KVO Projectgroep door de nieuwe stadsdeeldirecteur
Mustapha el Boumeshouli. KVO Certificaat 2019


Hierna werden de begrotingen 2020 van zowel de Stichting BIZ ZKD als de Belangenvereniging Bedrijven ZKD gepresenteerd door Pieter van Weeren namens de penningmeester.


Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan de wethouder. De wethouder Duurzaamheid en Energietransitie opende de bijeenkomst met o.a. de woorden dat de ondernemers van dit bedrijventerrein het sleutelwoord ‘samen’ goed kennen. Zij begreep na te hebben gehoord dat de Belangenvereniging Bedrijven ZKD 40 jaar bestaat dit jaar dat dit al aangeeft dat de ondernemers weten dat zij ‘samen’ het verst komen en het meest kunnen bereiken. N.a.v. de beantwoording van een vraag over handhaving door onze  Parkmanager Fokko Mellema over MOR meldingen gaf de wethouder aan dat zij nu geleerd heeft wat de afkorting MOR betekent namelijk meldingen over afval, milieu, groen, wonen, gezondheid, verkeer, (ver)bouwen, openbare ruimte, evenementen en andere zaken. Zij is eveneens verantwoordelijk voor dit soort meldingen en gaf aan dat het niet altijd makkelijk is hierop te handhaven en onder controle te krijgen. Soms moet dit hard aangepakt worden en soms op een softe manier.  Zij hoort hier graag ideeën en suggesties over om tot goede oplossingen te kunnen komen. Zij vervolgde haar speech door aan te geven dat zij hier vandaag aanwezig is voor duurzaamheid en energietransitie. Zij begrijpt dat ondernemers het lastig vinden eerst te moeten investeren in duurzaamheid alvorens zij kunnen besparen en wellicht eraan te verdienen. Zij benoemde nog eens extra het waterzijdig inregelen van de
CV-installaties. Dit is een kleine ingreep die de kosten gelijk naar beneden brengt. Hiermee ga je direct geld verdienen. N.a.v. de benoeming in het bestuur van
Nick van Zwieteren die eigenaar is van MSR Verhuur vraagt zij hem of hij ook elektrische en hybride hoogwerkers verhuurd want dat is belangrijk om duurzaam te bouwen. Die blijkt MSR Verhuur inderdaad te verhuren. Zij geeft extra aan dat de ondernemers ook thuis op kosten kunnen besparen door o.a. te koken op inductiekookplaten en daarmee ook de duurzaamheid thuis kunnen toepassen. Zij eindigde haar speech met de grote gastvrijheid van De Uithof te noemen en dat zij super trots is op de ondernemers van het ZKD-bedrijventerrein die samen meewerken aan het verduurzamen van de wereld.

Na dit onderdeel werden drie belangrijke presentaties gegeven allen gericht op duurzaamheid.

“Optima Forma” door Marcel van Velden – Spijker Klimaatservice
Presentatie Spijker Klimaatservice

“Energietransitie en de Brandweer” door Kees van der Griend – Brandweer
Presentatie Brandweer

“Duurzaamheid op De Uithof én geld verdienen met duurzaamheid”  door
Eugène de La Croix – De Uithof Presentatie De Uithof


Dit was een zeer geslaagde bijeenkomst. De voorzitter dankte alle aanwezigen en vooral de bedrijven die bereid waren een marktkraam te bemannen. Deze bedrijven en organisaties waren: Autohaag Zeeuw, BeeSerious, Bert’s Wielershop, Energieacademie, Hennink Installatietechniek, Hubbel, IMI Hydronic Engineering, Kalisvaart Techniesbeheer, Link in Green, MKB werkplaats, MMG Advies, Security Field Lab, Remeha, Thomson Tweewielers, Weverling en Ymif Engineering.


 
 

Samen maken wij de wereld beter!