24 juni – Fietstocht leden Beheercommissie over het ZKD-bedrijventerrein

Vanochtend hebben de leden van de Beheercommissie ZKD (ondernemers, Parkmanagement ZKD, Politie, Gemeente Den Haag en de Commissie Loosduinen, Wijkberaad Houtwijk, Leger des Heils, Parnassia en Middin) een rondgang per fiets gemaakt over het bedrijventerrein.Zij hebben diverse locaties bezocht waar de komende jaren veel te gebeuren staat. Er zijn al een aantal mooie projecten in gang gezet die de openbare ruimte van het bedrijventerrein ten goede komen. Binnenkort zullen wij daarover meer vertellen op de website van het ZKD en onze social media kanalen.