26 juni 2019 – Geslaagde barbecueparty!

Wij waren deze keer te gast bij BuurtBoerderij de Nijkamphoeve met gastheer
Joop van der Waart en zijn team. De voorzitter, Robert Medenblik opende deze ledenbijeenkomst met een welkomstwoord waarin hij aangaf dat wij eerst gingen luisteren naar René Schouten, Coördinator Plaagdierbestrijding Chef Ongediertebestrijding van de Haagse Milieu Services die een presentatie verzorgde over ratten. Zie hier Presentatie over ratten 26062019. Dit gebeurde in het theehuis van de buurtboerderij. Daarna pakte de voorzitter de draad buiten weer op en informeerde ons over verschillende punten die momenteel een rol spelen op het bedrijventerrein. Denk hierbij o.a. aan de problemen rond wonen/werken op bedrijventerreinen en met name het ZKD-bedrijventerrein, de pandbrief die aan eigenaren van lege panden op het bedrijventerrein gezonden is om aan te geven dat zij krakers geen kans moeten geven in hun leegstaande panden, de ondermijningsbrief die rondgebracht is door de politie en vertegenwoordigers van de Stichting BIZ ZKD, de KVO-enquête en het 40-jarig bestaan van de Bedrijvenvereniging Belangen ZKD. Al deze onderwerpen komen uitgebreid aan de orde in de tweede Nieuwsbrief van dit jaar. Zie ook elders op de website onder het kopje Nieuws. Tevens werden twee nieuwe ondernemers welkom geheten namelijk Mira van den Bos met haar bedrijf Admyra een administratiekantoor en Jan Blok met zijn bedrijf Paradigmo dat o.a. branding voor bedrijven verzorgd.

Na deze uitgebreidere welkomstspeech gaf de voorzitter het woord aan
Joop van der Waart, de voorzitter van de Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve.
Na deze interessante introductie over BuurtBoerderij de Nijkamphoeve die volledig gerund wordt door vele vrijwilligers en de vraag aan de aanwezige ondernemers of zij wellicht bereid zijn om de ezels voor een jaar te sponsoren of een caviahuisje of een nieuwe vaatwasmachine in het theehuis die voldoet aan de huidige energie- en milieueisen kwam Sjaak Bral aan het woord. Hij is Ambassadeur van de Haagse Hoed Challenge. De Haagse Hoed Challenge is een actie die georganiseerd wordt vanuit ‘De Haagse Hoed’. Deze organisatie vraagt aan ondernemers en bewoners in actie te komen om kanker kansloos te maken. Een mooi streven voor onze stad! Sjaak Bral informeerde de aanwezigen over de 24-uur fietstocht, een estafette van 30 kilometer die plaatsvindt op 7 en 8 september 2019 door kenmerkend Den Haag. Deze tocht wordt gereden om geld op te halen om kanker kansloos te maken. Men kan ook sponsoren of meerijden in de wielertocht. Om deel te kunnen nemen aan de Haagse Hoed Challenge wordt een bijdrage gevraagd van EUR 1.250, -. Hiervoor krijg je een prima verzorgde en begeleide fietservaring door Den Haag met je team, bestaande uit 4 renners en 1 begeleider, sanitaire-, omkleed- en rustvoorzieningen en 5 unieke Haagse Hoed Challenge wielershirts. Zoals Sjaak Bral zei: ‘aan de zijlijn staan brengt geen succes, meedoen wel!’. Zo is het! Zie ook de website www.Haagsehoedchallenge.nl.

Hierna nodigde de voorzitter allen uit om te gaan genieten van de barbecue en een drankje!