27 maart 2019 – Algemene ledenvergadering

De voorzitter, Robert Medenblik startte deze bijeenkomst met René Kuhn en Richelle Buchner te danken voor hun gastvrouw- en gastheerschap in de vestiging van de Wittebrug aan de Kerktuineweg 36. Vervolgens nam de voorzitter kort de agenda door zie hieronder:


Financiën
– Pieter van Weeren, Dijkxhoorn bouw namens de penningmeester
Presentatie Jaarrekening 2018 van de BB ZKD en de Stichting BIZ ZKD


Introductie Wittebrug
: Presentatie ‘Wittebrug. Wij regelen het!’ – René Kuhn, Team Manager Sales en Richelle Buchner,Mobiliteitsadviseur Zakelijke Markt


Energiebesparing voor 1 juli 2019 data inleveren bij de overheid
: Presentatie ‘Energiebesparing: snel mee beginnen!’ – Stef Strik, Coördinator energiebesparing bedrijven – Ministerie van Economische Zaken


Future Mobility Network
– Presentatie ‘Fieldlab Smart Logistics’ – i.p.v. Arjen Rodenburg, Partner werd dit Rissan Slaghek, Projectmanager.


Youssef Assani de MKB-Werkambassadeur werd voorgesteld aan de aanwezigen ondernemers. De opdracht voor Youssef is 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te kunnen helpen en de ondernemers aan de juiste persoon voor de functies die zij hiervoor beschikbaar hebben. Intussen heeft hij al 15 plaatsingen kunnen bewerkstelligen.

De voorzitter informeerde de aanwezigen nog over het eindejaarsfeest van
17 december 2018 dat plaatsvond in de Rijswijkse Schouwburg. Dit werd georganiseerd door de bedrijvenverenigingen BBR, BLF en het ZKD.  Het was een mooi feest met Frits Wester als Master of Ceremony en cabaretier Martijn de Koning. Het was goed met elkaar het jaar 2018 op deze wijze af te sluiten. Er zijn nu al plannen om dit evenement eind 2019 wederom te organiseren. Wij houden u op de hoogte.

Het onderwerp duurzaamheid kwam eveneens aan de orde. Ook de ondernemers op het ZKD-bedrijventerrein zullen duurzaamheid moeten gaan toepassen in hun werkproces en aan het vastgoed. Denk bij het laatste aan bijvoorbeeld installeren van zonnepanelen.

 
Subsidies voor zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen zijn via mail aan alle ondernemers kenbaar gemaakt. Een aantal bedrijven hebben meegedaan aan deze subsidierondes. Er komt mogelijk nog een ronde aan.

Het bestuur werkt aan een Energievisie voor het ZKD-bedrijventerrein in samenwerking met Link in green (Sandra Nap). Op 10 april zal meer bekend worden over deze energievisie. Tevens is een duurzaamheidsteam samengesteld. Dit team wordt op 10 april 2019 aan u voorgesteld.


De voorzitter vervolgde zijn welkomstwoord met de volgende mededelingen:

Op 9 oktober 2018 werd de Cyberwerf-pilot aangekondigd, waarin mbo-studenten het midden- en kleinbedrijf helpt hun cyberrisico’s in kaart te brengen. Intussen zijn de scaninstrumenten, de eerste bedrijven en de 1e lichting excellente studenten geselecteerd en is een protocol opgesteld met waarborgen voor de student, de school, de data en de bedrijven. De Cyberwerf security scan wordt onderdeel van het onderwijsprogramma. De pilot is een eerste stap in het gezamenlijk realiseren van de door partners gestelde doelen rondom een betere aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en het slimmer benutten van mbo-talent binnen het Via het P@CT-programma worden ze inhoudelijk geschoold op cybersecurity, Cyberwerf laat hun die kennis toepassen en adviesvaardigheid trainen. Partners van het Cyberwerf-project zijn de Economic Board The Hague, bedrijventerrein ZKD, The Hague Security Delta, Stichting Kenniscentrum Integrale Veiligheid en ROC Mondriaan. Wij kunnen trots zijn dat deze pilot op ons bedrijventerrein plaats vindt.

Op 21 maart vond het nieuwe ondernemersplein plaats nu genaamd: Den Haag Werkt! In het World Forum. Dit was zeer succesvol. De MKB-Werkambassadeur Youssef Asani heeft daar met een stand gestaan namens het ZKD-bedrijventerrein.

Op 4 april komt de 1eklas van het Maris College Waldeck op ‘Bliksemstage’ van 9:30-12:00 uur bij verschillende bedrijven op het ZKD-terrein. JINC, die dit organiseert samen met het Maris College, wil graag het hele jaar door stages kunnen regelen bij bedrijven op het ZKD-terrein. Zie ook het bericht op onze website. Verschillende ondernemers hebben zich hiervoor al aangemeld. Mocht een van u ook een bliksemstage willen dan kunt u contact leggen JINC via 070-2092300 denhaag@jinc.nl.

Op 10 april 2019 zal de bijeenkomst Energietransitie ZKD – TOP 150 plaatsvinden. De ondernemers van het bedrijventerrein die zich nog niet voor deze bijeenkomst hebben aangemeld kunnen dit nog steeds doen via info@zkd.nl.

Tot slot gaf de voorzitter extra aan de nieuwe website www.zkd.nl te bekijken. Daar kunnen de ondernemers berichten lezen, de agenda inzien en informatie over de ledenbijeenkomsten bekijken. Na de interessante presentaties die later op de website geplaatst zullen worden was er een hapje en een drankje en eindigde deze eerste algemene ledenbijeenkomst van het jaar 2019.

Hieronder treft u de presentaties aan.

Presentatie Wittebrug

Presentatie Min. EZ infoplicht energiebesparing

Presentatie Future Mobility Network.