7 april 2022 – geslaagde algemene ledenvergadering

Deze keer werd de ALV voorgezeten door de secretaris omdat de voorzitter ziek was. Hij heette allen hartelijk welkom en dankte Sebastiaan Bliemert (schooldirecteur van de school voor ICT bij ROC Mondriaan) voor de gastvrijheid in deze locatie.

De secretaris vroeg een speciaal welkom voor de wijkagent Hans den Dulk en de nieuwe Gebieds-BOA Armando van Evert. Mede dankzij de inzet van deze twee handhavers merken de ondernemers een groot verschil qua veiligheid op het bedrijventerrein. Het heeft een positief effect dat zij beiden rondlopen en handhaven op het terrein. Ook de werkzaamheden van de Parkmanager zijn goed merkbaar op het bedrijventerrein.

Hierna gaf de secretaris aan dat bestuurslid Nick van Zwieteren wegens drukke werkzaamheden besloten heeft zich terug te trekken uit het bestuur. De secretaris bedankte hem voor zijn bijdragen in de afgelopen drie jaar. Helaas kon Nick niet zelf aanwezig zijn op deze ALV. Aansluitend stelde hij het nieuwe bestuurslid Joop Vermeulen voor. Joop Vermeulen nam het woord en informeerde de aanwezigen dat hij met het bedrijf Hoka Den Haag gevestigd is in de Zilverstraat en een vestiging in Brabant heeft. Hij gaf aan dat hij benaderd was om in het bestuur plaats te nemen en heel graag zijn steentje zou willen bijdragen. De secretaris lastte vervolgens het officiële stemmingsmoment in en vroeg de aanwezigen hun hand op te steken wanneer zij/hij voor de aanstelling van dit bestuurslid is. Het bleek dat alle handen omhoog gingen dus Joop Vermeulen is vanaf 7 april 2022 officieel toegetreden tot het bestuur.

Aansluitend nam de secretaris kort de agenda door en volgenden er presentaties van de Parkmanager over de successen die behaald zijn op het ZKD-bedrijventerrein, verving de Parkmanager de KVO-Projectmanager om informatie te geven over het Keurmerk Veilig Ondernemen en de KVO-enquête t.b.v. nieuwe certificering, verzorgde Sebastiaan Bliemert, schooldirecteur bij ROC Mondriaan een interessante presentatie over de samenwerking met bedrijven en de fantastische technische opleidingen die studenten kunnen volgen op de Campus techniek en presenteerde Pieter van Weeren namens de penningmeester de jaarrekening 2021 van zowel de Belangenvereniging Bedrijven ZKD als de Stichting BIZ ZKD. Een volledig verslag is terug te vinden op deze website onder het kopje ‘Nieuws’ van de website inclusief de presentaties.

Het weer speelde die avond helaas niet erg mee deze avond maar de stemming van de aanwezigen was goed en zij vonden het ook leuk elkaar weer te zien en te spreken! Kortom het was een geslaagde algemene ledenvergadering.