Barbecueparty!

Op 13 juni 2018 vond de barbecueparty plaats. Een goed bezochte bijeenkomst met een stralende zon! Gastheer was MSR Verhuur, Dekkershoek 7. Wij werden gastvrij onthaald en de catering die de barbecue verzorgde was uitstekend! Het ontbrak ons aan niets. De voorzitter opende de ledenbijeenkomst en tipte in zijn welkomstwoord nog de volgende punten aan zodat de leden ook weten waar het bestuur van het ZKD zich mee bezig houdt:

Het coalitieakkoord waarin onderwerpen instaan die ook belangrijk zijn voor het ZKD-bedrijventerrein. Denk hierbij aan de extra aandacht voor vitale bedrijventerreinen, meer aandacht voor bedrijfsverzamelgebouwen. Een opdracht van de vorige coalitie was statushouders te huisvesten op Koperwerf 28 maar dit gaat nu opgelost worden in de wijken in samenwerking met de wooncorporaties. De winteropvang in de Zilverstraat zal permanent opengaan en breder toegankelijk gemaakt worden. Helaas hebben in de Zilverstraat de laatste tijd wat incidenten plaats gevonden maar het bestuur is hierover in contact met de gemeente en de politie. Het ZKD-bedrijventerrein is aangemerkt in het coalitieakkoord voor toepassing van cameratoezicht en drones. Deze beiden instrumenten zullen de veiligheid verhogen op het ZKD-bedrijventerrein.

Het bestuur merkt en hoort veel positieve geluiden over het parkmanagement/veiligheidsbureau o.l.v. Fokko Mellema. Er wordt meer gemeld en de incidenten worden nu ook sneller op- en aangepakt. Op de laatste ALV kwam n.a.v. de presentatie over veiligheid een discussie tussen een vertegenwoordiger van de gemeente en onze parkmanager. Intussen heeft een gesprek plaatsgevonden met beiden inclusief de directeur van het Stadsdeelkantoor, de politie en de voorzitter van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD en de Stichting BIZ ZKD. Dit heeft een positieve voortgang bewerkstelligd. Dit soort gesprekken zullen in de toekomst 1x per kwartaal gaan plaatsvinden.

Dekkershoek – Het probleem van handhaving op het VvE-gebied van Dekkershoek zal nu ook gaan plaatsvinden. Op 6 juni jl. heeft een juridische schouw plaats gevonden en het blijkt dat er grond is om te handhaven. Het is opgepakt door de gemeente en het bestuur. Voorzitter geeft aan trots te zijn op dit resultaat.

De voorzitter vervolgt door aan te geven dat er meer VvE-gebieden zijn op het bedrijventerrein. Het bestuur heeft besloten deze actief te zullen benaderen en te bespreken met de besturen van deze VvE’s wat zij wel mogen en wat zij niet mogen.

Op 30 mei heeft een extra bijeenkomst plaats gevonden over de AVG. Deze bijeenkomst werden door de 15 aanwezige leden als zeer positief ervaren. Voorzitter hoopt dat alle ondernemers inmiddels alles goed geregeld hebben voor hun ondernemingen.

Duurzaamheid – Rob Snijders is het bestuurslid dat zich hier intensief mee bezig houdt. Hij bekijkt kansen voor ons bedrijventerrein en bezoekt bijeenkomsten dit onderwerp aangaand. Op 14 juni heeft het bestuur een bijeenkomst over de Haagse Aardwarmte Leyenburg samen met vertegenwoordigers van Eneco om te bekijken of wij op het bedrijventerrein ook van het gas af kunnen.

Hierna geeft de voorzitter het woord aan Nick van Zwieteren de gastheer die een en ander vertelt over de werkzaamheden van MSR Verhuur en het feit dat hij twee weken geleden het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen. Het hoofdbedrijf van MSR Verhuur staat in Ridderkerk. Hier is zijn vader 22 jaar geleden begonnen. Twee en een half jaar geleden werd de vestiging in Den Haag geopend en sinds kort is er een derde vestiging in Culemborg. Nick had al een jaar geleden aangegeven graag gastheer te willen zijn voor een ledenbijeenkomst en vindt het leuk dat dit nu ook echt gebeurd. Hij eindigt zijn introductie met alle aanwezigen te danken voor hun komst en wenst hen een gezellige barbecue.

Na deze introductie neemt Henk Oosterhuis van The Online Factory het woord. Hij vertelt de aanwezigen dat hij in de Mangaanstraat een ruimte heeft in een pand van King Ping en samenwerkt met zijn dochter Jill. Henk heeft het nieuwe ZKD-logo ontworpen en daarmee de totaal nieuwe uitstraling betreffende de Look&Feel van het ZKD-bedrijventerrein. Hij legt de aanwezigen uit dat een logo belangrijk is en dat een goed en passend logo tot stand komt door de informatie die voortkomt uit de gesprekken met de klant. De kleuren die in dit logo gebruikt zijn hebben te maken met duurzaam (groen), veilig (blauw) en heel (grijs). Vervolgens werd het logo onthuld. De volgende stap zal het maken van een nieuwe website zijn. Henk geeft nog extra aan het heel leuk te vinden deze opdracht te mogen door voor de belangenvereniging.

Dries Kout, directeur/eigenaar van Weighpack neemt kort het woord om de fietstocht genaamd ‘De Haagse Hoed Challenge’ te promoten. Dit is een actie die ieder jaar plaatsvindt en georganiseerd wordt vanuit de vereniging ‘De Haagse Hoed’ die geld inzamelt om kanker kansloos te maken. Dit geld wordt gebruikt om onderzoeken te kunnen blijven doen. Ondernemers kunnen zich opgeven voor sponsoring maar ook om een team samen te stellen om deel te nemen aan de fietstocht.

De voorzitter neemt de microfoon over om aan te geven dat hiermee de toespraken beëindigd zijn en opent het barbecuebuffet!