Subsidies en Fiscale Regelingen

Energiebesparing en -opwekking, een alternatief vinden voor warmte of aanpassingen maken om reststromen te hergebruiken starten altijd met een investering. Dat wil niet zeggen dat het duur of lastig is. Bovendien zijn er subsidies en fiscale regelingen die daarbij interessant zijn. Alle maatregelen die vanuit de overheid verplicht zijn in het kader van de wet op milieubeheer, zijn binnen 5 jaar terug te verdienen. Hiervoor start de gemeente Den Haag in het 3e kwartaal een actie om het bedrijven gemakkelijk te maken deze quickwins snel te realiseren. De Provincie Zuid-Holland opent ook volgende maand een nieuwe regeling (Energie op Bedrijventerreinen) voor bedrijven waarin 20% van het investeringsbedrag wordt gesubsidieerd. Lees verder om te onderzoeken welke subsidiemogelijkheden voor u relevant zijn. Voor vragen of hulp is ons team beschikbaar.

Energie op Bedrijventerreinen 2020 Provincie Zuid-Holland
De provincie draagt haar steentje bij aan de energietransitie, met deze regeling doet zij dat door 20% van het investeringsbedrag van uw groene stroominstallatie te subsidiëren. Denk hierbij aan de plaatsing van zonnepanelen, -collectoren of een warmtepomp. Bent u van plan een maatregel te nemen, neem dan zo snel mogelijk contact op want de subsidiepot is tijdig volgeschreven.

Technieken
Hernieuwbare energie, hernieuwbare warmte, maatregelen ten behoeve van realisatie eerder genoemde.
Voorwaarden
Minimaal vijf ondernemers op het terrein nemen deel, investering heeft een terugverdientijd van meer dan >5 jaar.

Energiescan Gemeente Den Haag
De scan betreft een momentopname en geeft energiebesparingsadvies voor de korte termijn (< 5 jaar). De energiescan is met name geschikt voor retail & horeca (m.u.v. ketens). Bent u winkelier of horecaondernemer in Den Haag en wilt u weten hoeveel energie u kunt besparen? Vraag dan kosteloos een energiescan aan ter waarde van 350 euro. Hiermee krijgt u inzicht in uw persoonlijke besparingsmogelijkheden en terugverdientijden. U verlaagt uw energieverbruik al snel met 30%. Meer informatie vindt u op https://duurzamestad.denhaag.nl/bedrijf-of-instelling/energiescan/. Een aantal bedrijven op het ZKD gingen u al voor. Bent u benieuwd naar hun ervaringen dan brengen we u graag in contact.

Milieubarometer
Voor middelgrote bedrijven in de industrie, zakelijke dienstverlening en zorgsector is de Energiescan niet geschikt. Zij kunnen in plaats daarvan via de Milieubarometer inzicht krijgen in de besparingsmogelijkheden van hun bedrijf. Met deze online tool brengt u uw eigen milieubelasting en CO2-uitstoot in kaart. Deze gegevens kunt u vervolgens vergelijken met het gemiddelde van andere bedrijven in uw branche (de benchmark) en de voorgenomen besparingsambities.
Voor algemene info verwijzen we naar https://duurzamestad.denhaag.nl/bedrijf-of-instelling/milieubarometer/ en naar Milieubarometer.nl. Een aantal bedrijven op het ZKD gingen u al voor. Bent u benieuwd naar hun ervaringen dan brengen wij u graag in contact.

SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie)
Wanneer u als grootverbruiker stroom wilt produceren komt u in aanmerking voor de SDE++-subsidie. Deze subsidie biedt per opgewekte kilowattuur een garandeerde financiële vergoeding voor 15 jaar, de regeling opent in het najaar (eind september 2020) en wordt per ronde versoberd. Neem contact op via info@zkd.nl om aanvullende informatie te ontvangen

• Technieken
Hernieuwbare elektriciteit (met name zonnepanelen), hernieuwbare warmte (met name zonthermie) en sinds 2020 CO2-reducerende warmte en productie.
• Voorwaarden
Minimaal ~50 zonnepanelen, grootverbruikersaansluiting (>3*80A) met positieve transportindicatie Netbeheer, eigenaar of toestemming van de eigenaar gebruik dak.

EIA (Energie-Investeringsaftrek)
Bedrijven kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Met deze regeling kun je 55,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Gemiddeld levert de EIA 13,5% van het investeringsbedrag aan belastingvoordeel op.

Technieken
Warmteterugwinningssysteem, HR-glas, isolatie, luchtgordijn, LED, zonnepanelen en meer: zie Energielijst 2020 of voer direct uw maatregel in op de zoekfunctie Energie- en Milieulijst.
Voorwaarden
Investeringsbedrag minimaal €2.500, minimaal 15 kWp zonnepanelen, techniek staat op de Energielijst 2020

MIA/VAMIL
Milieu-investeringsaftrek (MIA) voorziet in een extra aftrekpost tot 36% van milieuvriendelijke investeringen, bovenop de reguliere afschrijving. VAMIL biedt de mogelijkheid 75% van een investering willekeurig af te schrijven wanneer het uw bedrijf fiscaal voordelig uitkomt. Dit geeft uw onderneming een extra voordeel van ongeveer 10% op het investeringsbedrag.

Technieken
Electrische bedrijfswagens, oplaadpunten, apparatuur voor recycling, zie Milieulijst 2020 of voer direct uw maatregel in op de zoekfunctie Energie- en Milieulijst
Voorwaarden
Minimumbedrag van €2.500, techniek staat op de Milieulijst 2020.

ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie)
Bent u van plan een duurzame warmte-installatie aan te schaffen? Mogelijk komt u in aanmerking voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Vanaf 2020 ligt de focus op een tegemoetkoming bij de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers. Biomassaketels en pelletkachels zijn vanaf 2020 niet meer subsidiabel. De regeling is geopend tot en met 31 december 2020.

Technieken
Warmtepompen en zonneboilers.
Voorwaarden
Het specifieke apparaat moet op de ISDE apparatenlijst staan, subsidie dient aangevraagd te worden vóór aanschaf van het systeem.

Zonnig Zuid-Holland
Bent u in het bezit van een groot dak, wilt u er zonne-energie op opwekken maar er geen omkijken naar hebben? Dan is het binnenkort mogelijk subsidie te ontvangen voor het beschikbaar stellen van uw dak aan een lokale energiecoöperatie. Op die manier profiteert u, én de bewoners van Den Haag van lokaal geproduceerde groene stroom, direct van uw dak! Afhankelijk van de grootte van het dak lopen subsidies op tot €5.000.

Technieken
Zonnepanelen
Voorwaarden
U bent eigenaar van het dak, het dak wordt minimaal 15 jaar beschikbaar gesteld.

Energiefonds Den Haag
Het Energiefonds Den Haag, ED, is een initiatief van de gemeente Den Haag en ondersteunt duurzame energieprojecten in de Haagse stad en in de Provincie Zuid-Holland. Krijgt u de financiering niet rond van uw energieproject, wellicht dat het Energiefonds uitkomst biedt. Neem contact met ons op om uw projecten nader onder de loep te nemen.