Uitvoeringsteam Verduurzamingsproject ZKD

Even Voorstellen
Deze aanpak is een initiatief van het bestuur van de Stichting BIZ ZKD. Onder leiding van Sandra Nap zal invulling gegeven worden aan het verduurzamingsvraagstuk van het ZKD-bedrijventerrein. Wij stellen u graag voor aan ons enthousiaste team!


Sandra Nap
Sandra is de verbindende schakel tussen het bestuur, dit team en de gemeente. Zij organiseert de kennis voor de lange termijn, maar vooral ook de aanpak NU voor de energietransitie op het terrein ZKD. Sandra vervult de rol van projectleider.


Niels Fluitman
Binnen het team zal Niels de ZKD-bedrijven direct van advies voorzien op hun weg naar verduurzaming. Hij staat paraat om ondernemers wegwijs te bieden in wet- en regelgeving van milieueisen. Verder clustert hij bedrijven voor investeringskansen, denk hierbij aan gezamenlijke subsidies of inkooptrajecten. Hij heeft ervaring met een soortgelijke aanpak op bedrijventerreinen in Tilburg (als projectmanager bij Stichting MOED) en de havens van Schiedam (als ZZP’er). Zijn studie-achtergrond is Biologie aan de Universiteit van Leiden en Industriële Ecologie in Kopenhagen. Niels werkt vanuit Rotterdam onder de naam: “Niels Fluitman Sustainable Business Services”.


Harmen de Vrede
Voor ZKD richt Harmen zich op het realiseren van een energieplan voor het hele bedrijventerrein. Hierbij spelen vragen zoals; welke ambitie heeft ZKD op het gebied van verduurzaming, hoe kun je gezamenlijk en individueel als bedrijf stappen zetten richting schone energie? Als projectleider in het team Energietransitie van de gemeente Den Haag neemt Harmen daarom deel aan het team en is hierbij de verbinding tussen de uitvoeringsagenda voor verduurzaming op ZKD en binnen de gemeente, zowel voor verduurzaming op korte als lange termijn.


Petra Ibrahim
Petra houdt zich in dit project op ZKD bezig met verschillende onderzoeken die nodig zijn om de verduurzaming van bedrijventerreinen in de praktijk te brengen. Zo onderzoekt zij de mogelijkheden voor energieopslag en inventariseert zij welke subsidiemogelijkheden er zijn. Petra is afgestudeerd als planoloog, met een afstudeeronderzoek over de sociaal/maatschappelijke haalbaarheid van smart grids op bedrijventerreinen. Tijdens haar afstudeeronderzoek groeide haar drive om te werken aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Daarom werkt Petra sinds het afronden van haar studie bij het adviesbureau Over Morgen, waar zij werkt aan verschillende projecten op dit gebied. Zo ontwikkelt ze een plan van aanpak voor het verduurzamen van bedrijventerreinen in de regio Arnhem/Nijmegen en is ze betrokken geweest bij de energiestrategie voor het Bouw&Infra Park.


Lotte de Koning en Thijs van Spaandonk
Lotte en Thijs kijken met een ruimtelijke en integrale bril naar de verduurzaming van ZKD. Hoeveel ruimte vragen de verschillende mogelijkheden voor productie, uitwisseling en opslag van duurzame energie? Ook zoeken zij naar ruimtelijke meekoppelkansen door de verduurzaming te combineren met andere opgaven die zorgen voor een verbetering van de omgevingskwaliteit van ZKD zoals bijvoorbeeld mobiliteit, vergroening en groei van bedrijfsoppervlak. Lotte is momenteel bezig met de masteropleiding stedenbouw aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Zij heeft eerder een studie ruimtelijke ordening en planologie afgerond en jarenlang gewerkt voor producenten van duurzame energie. Lotte werkt als assistent ontwerper voor ruimtelijk ontwerpbureau Bright.

Thijs is in 2008 afgestudeerd als architect aan de Technische Universiteit Eindhoven. Thijs is medeoprichter van Bright, een bureau voor ontwerpend onderzoek. In de afgelopen tien jaar heeft Thijs bij verschillende stedenbouwkundige bureaus gewerkt aan het ontwerp van duurzame en circulaire bedrijventerreinen. Zo was hij betrokken bij het ontwerp van Tradeport Noord in Venlo en Logistiek Park Moerdijk. Ook heeft hij gewerkt aan toekomstverkenningen voor Ekkersrijt in Eindhoven, Amstel III in Amsterdam, Legmeer in Amstelveen en Schiphol Trade Park in Hoofddorp. Verder was Thijs als ruimtelijk expert betrokken bij de tafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.