EU mobiliteitsweek 16-22 september 2022

Wat is de Europese Mobiliteitsweek?

Van 16 – 22 september 2022 organiseert de Europese Commissie voor de 20e keer hun bewustwordingscampagne voor duurzame stedelijke mobiliteit, de European Mobility Week (https://mobilityweek.eu/). Elk jaar worden lokale overheden uitgedaagd nieuwe duurzame maatregelen voor stedelijke mobiliteit uit te proberen. Ook bedrijven, NGO’s en andere organisaties worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. Vorig jaar participeerden bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn, Den Haag en Schiedam. Schiedam had onder andere een autovrije dag en Den Haag zette bijvoorbeeld in op het 1.000 fietsenplan, waarbij oude fietsen ingezameld, opgekapt en gratis weggegeven werden aan mensen met een zeer beperkt budget. Er waren meer dan 650 initiatieven van organisaties, zoals het stimuleren van P+R, het sparen van punten door voor reizen gebruik te maken van fiets en ov en Hive Mobility in Groningen, een  innovatiecentrum op het gebied van mobiliteit.

Bedrijven kunnen het hele jaar hun acties insturen en exceptionele acties worden bekend gemaakt via een speciale pagina. Vijf van deze acties worden geselecteerd mee te doen aan de social media wedstrijd voor de beste mobiliteitsactie. Vorig jaar was WeCity uit Utrecht, een hub waar bewoners van gebruik kunnen maken van deelmobiliteit, één van de nominaties. Bekijk ook de website: https://ways2go.nl/nl/europese-mobiliteit/

Heb je vragen? Laat het me weten.

Hartelijke groeten,
Elske van de Fliert
06-18690896
elskevandefliert@zuidhollandbereikbaar.nl