Gebiedsmobiliteitsscan File-aanpak A4

Beste ondernemer van het ZKD-bedrijventerrein,

In samenwerking met Bereikbaar Haaglanden bieden wij u een gratis ‘Gebiedsmobiliteitsscan File-aanpak A4’ aan. Op de ledenbijeenkomst van 9 juli jl. hebben twee vertegenwoordigers van Bereikbaar Haaglanden hier informatie over gegeven. Wanneer u vragen heeft over de tekst, de bijlagen of anderszins dan graag contact leggen met Jelle Benders van Bereikbaar Haaglanden via
E-mail jelle.benders@bereikbaarhaaglanden.nl of 06-41422808. Hieronder treft u de uitleg aan.

Wat betekent de A4 voor u?
Hoe relevant is de A4 voor u en uw bedrijf? Gebruiken veel medewerkers hem om naar het werk te komen? Staan ze vaak vast? Proberen ze de sluiproutes te nemen? In een grootschalige gebiedsscan willen we u antwoorden geven op deze vragen. Zodat u inzicht krijgt in de relevantie van de A4 en andere wegen voor uw organisatie. Zodat u beter voorbereid bent op toekomstige werkzaamheden. En zodat u inzicht krijgt in de potentie voor uw medewerkers om anders te reizen. Hiermee kan u kosten besparen, verduurzamen en de vitaliteit van uw medewerkers verbeteren.

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Bereikbaar Haaglanden en Rijnland de komende 1,5 jaar aan gedragsmaatregelen om de files op de A4 significant te verminderen. In dat kader wordt u ook deze gebiedsscan aangeboden. Deze levert zowel u als Rijkswaterstaat en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland inzicht op voor uw organisatie en inzicht over het gebied. Deze scan wordt u vanuit  de Stichting BIZ ZKD, gratis aangeboden.

Hoe de scan precies werkt, is uitgelegd in deze flyer en deze video. Kort gezegd komt het er op neer dat u postcodegegevens van uw medewerkers aanlevert (AVG proof) en dat met behulp van een interactieve tool inzicht wordt gecreëerd in de relevantie van de A4 en andere wegen voor uw bedrijf en voor het bedrijventerrein waar u op gevestigd bent.

U kunt de gegevens op twee manieren aanleveren, dit leest u in de flyer. Als u gebruik maakt van de aangeleverde Excelsheet, dan kunt u die hier downloaden en invullen en vervolgens per mail aanleveren via  jelle.benders@bereikbaarhaaglanden.nl.

Zoals eerder aangegeven in dit bericht kunt u, mocht u vragen hierover hebben, contact opnemen met Jelle Benders: jelle.benders@bereikbaarhaaglanden.nl / 06-41422808.
Zie ook W: https://www.bereikbaarhaaglanden.nl Campagne: https://www.ways2go.nl

Uw medewerking wordt door alle partijen zeer gewaardeerd en daarvoor onze dank.

Met vriendelijke groet,

Robert Medenblik
Voorzitter Belangenvereniging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD