Jaarrapportage 2020 – Meldingen Openbare Ruimte (MOR) Bedrijventerrein ZKD

Het Parkmanagement ZKD voert het hele jaar door, iedere week meerdere controle rondes uit op het bedrijventerrein ZKD. Tijdens deze controle rondes wordt naar verschillende situaties gekeken. In de jaarrapportage van MOR-meldingen in het jaar 2020 zijn de volgende categorieën gehanteerd: afval, wegdek, verlichting, wrakken, straatmeubilair en overige zaken. Hieronder treft u een hotspotkaart en toelichting aan per categorie.

Melden werkt!
Het verzoek aan alle ondernemers van het bedrijventerrein ZKD is, wanneer u klachten heeft over onderstaande onderwerpen, meldt u die dan bij de gemeente Den Haag via telefoonnummer tel. 14070. Ziet u situaties waarbij sprake is van overlast, overtreding van de wet en/of criminaliteit meldt u dit dan a.u.b. bij de Politie. De Politie is 24/7 bereikbaar op 0900-8844 en bij spoed kunt u natuurlijk altijd 112 bellen! Op basis van meerdere meldingen zal de Politie sneller actie nemen. Een enkele melding krijgt veelal niet de gewenste prioriteit. Ook is het goed meldingen in de beterbuiten app https://www.buitenbeter.nl te doen. Dus bij de Politie en in de beterbuiten app. en natuurlijk kunt u melden bij de Parkmanager maar om het bedrijventerrein veilig te houden altijd melden bij de Politie!


Afval
Er is een enorme diversiteit aan soorten afvaldumpingen op het bedrijventerrein waar te nemen. Zakken met huisvuil, koelkasten, auto-onderdelen, verpakkingen, lachgasballonnen, lege lachgasampullen en -tanks, bouw en sloopafval, maar ook afval afkomstig van wietkwekerijen en drugslaboratoria.


Wegdek
We zien op diverse locaties dat het onderhoud aan de straten, trottoirs en straatkolken achterstanden heeft. Naast het feit dat dit een negatief effect heeft op de uitstraling, is er in meerdere situaties ook sprake van hinderlijke wateroverlast en ernstig struikelgevaar.


Verlichting
Mede op basis van klachten van diverse ondernemers hebben wij in 2020 een aantal verlichtingsschouwen uitgevoerd. Tijdens de laatste schouw in december 2020, uitgevoerd in aanwezigheid van de verantwoordelijk medewerkers van de afdeling Openbare Verlichting is met name aandacht besteed aan de verlichtingssituatie op de Zinkwerf en op Dekkershek. Geconstateerd is dat op beide locaties verbetering nodig is. Verwacht wordt dat in 2021 deze verbeteringen worden gerealiseerd.


Wrakken
In 2018 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de situatie m.b.t. de aanwezigheid op het bedrijventerrein ZKD van weesauto’s (auto’s die structureel openbare parkeerplaatsen bezet houden) en autowrakken. Geconstateerd is dat er boven gemiddeld veel van dit soort voertuigen op het ZKD-terrein aanwezig zijn. Ondanks herhaald aandringen vanuit de Belangenvereniging Bedrijven ZKD is door de gemeente tot op heden geen duidelijk beleid ontwikkeld om deze  problematiek aan te pakken. De afdeling Handhaving neemt actie als de bezetting zulks toelaat maar dat is onvoldoende. Naast de in deze rapportage genoemde wrakken zien wij nog steeds veel weesauto’s.


Straatmeubilair
De meldingen in deze categorie betroffen allemaal schade aan straatmeubilair. Los van deze schade is er ook sprake van achterstallig onderhoud en schoonmaak van de zitbanken en de afvalbakken.


Overige meldingen
Tijdens de controle rondes zien wij regelmatig volle afvalcontainers, defecte laadpalen en oliedumpingen. Ook hier maken wij dan een MOR-melding van.

Afsluitend
In het jaar 2020 hebben wij helaas moeten vaststellen dat de opvolging vanuit de gemeente Den Haag slechter was dan in voorgaande jaren. Van meerdere ondernemers hebben wij klachten ontvangen dat MOR-meldingen over o.a. afval, wrakken en aanhangers niet of slecht zijn opgevolgd. Dit heeft helaas een negatief effect op de algehele meldingsbereidheid bij deze ondernemers. Wij doen hier echter een beroep op de ondernemers om toch te blijven melden bij de gemeente Den Haag via telefoonnummer tel. 14070 en bij de Politie die 24/7 bereikbaar is op 0900-8844 en bij spoed altijd 112 bellen! Op basis van uw melding kan de Politie beter optreden en vooral bij meerdere meldingen!

https://mailchi.mp/80d146e8131d/nieuwsbrief-zkd-no-1-14109751