Let op! Weer actieve ondersteuning Gemeente Den Haag aanvraag SDE+ Subsidie voor Haagse ondernemers en instellingen!

Geachte ondernemers van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD en de Stichting BIZ ZKD,

Graag informeert het bestuur jullie over de ondersteuningsactie van de Gemeente Den Haag voor het aanvragen van SDE+ Zon subsidie, met focus op zonnepanelen. Aangezien dit het laatste jaar is waarop de vergoeding van de subsidie op z’n hoogst is én de gemeente voor de eerste honderd aanvragen 50% van de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek, subsidieaanvraag + dak-scan voor haar rekening neemt, is dit het perfecte moment om uw vastgoed te verduurzamen en daarmee ook te besparen op je energienota. De eveneens ondersteunde voorjaarsronde heeft een positief resultaat opgeleverd en nu wordt de kans weer geboden om mee te doen!

Hierbij treft u de link aan van de brief van de Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, Liesbeth van Tongeren. Hierin staat de relevante informatie voor de deelname.

Wij als bestuur van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD en de Stichting BIZ ZKD ondersteunen deze actie
van harte.

Alvast veel succes gewenst en op naar een mooie besparing!

Met vriendelijke groet,

Robert Medenblik
Voorzitter Belangenvereniging Bedrijven ZKD en
Stichting BIZ ZKD