Nieuwe bewoners Zichtenburglaan 39

Begin deze week zijn de eerste bewoners verhuisd naar het pand van het Leger de Heils in het voormalige kantoor van Haag Wonen aan de Zichtenburglaan 39. Dit pand is in de afgelopen periode geschikt gemaakt voor tijdelijke bewoning.

Het Leger des Heils  zorgt 24/7 voor professionele begeleiding in het pand om de cliënten te begeleiden.

De cliënten mogen natuurlijk ook gewoon naar buiten. De verwachting is dat deze groep bewoners geen overlast zal veroorzaken voor de ondernemers.

Naast cliënten van het Leger des Heils lopen ook cliënten van andere zorginstellingen niet alleen op het ZKD-bedrijventerrein maar ook in Loosduinen.

Indien u overlast ervaart van zorgcliënten (bijvoorbeeld drugsgebruik, bedelen, verward en/of agressief gedrag) dan is het advies om direct 112 te bellen en een goede beschrijving te geven van deze persoon. De Politie kan dan sneller en makkelijker de desbetreffende zorginstellingen aanspreken over de vorm van overlast.

Onderstaand de bewonersbrief van het Leger des Heils.

Informatiebrief Leger des Heils Zichtenburglaan 39