Vooraankondiging officiële stemming verlenging BIZ ZKD

Beste collega-ondernemer,

We zijn er bijna. De officiële stemming voor de verlenging van de BIZ ZKD komt nu echt
in zicht! De Haagse gemeenteraad heeft op 21 september 2021 een positief besluit genomen over ons voorstel voor de verlenging van BIZ ZKD. Nu moeten we de laatste stap zetten: de officiële stemming. Uiteindelijk zijn wij, ondernemers én eigenaren van leegstaande panden op het bedrijventerrein ZKD, het zelf die moeten besluiten of we wel of niet  willen verlengen met een nieuwe BIZ-periode van 5 jaar.

In de weken 42 en 43 ontvangt u een grote envelop met onderstaand BIZ-logo: 

LET OP: Gooi deze envelop niet weg!

In de envelop zit, naast het officiële stembiljet en de begeleidende brief, ook informatie over de BIZ ZKD, een opsomming van de geplande activiteiten en bijbehorende begroting. U ziet dan zwart op wit hoeveel meer financiële slagkracht we hebben als we met elkaar meebetalen aan de BIZ ZKD.

De officiële draagvlakmeting (stemming) moet onafhankelijk plaatsvinden, het BIZ-bestuur mag deze dus niet zelf uitvoeren. Omdat gemeente Den Haag in de toekomst ook de heffingen verstuurt, int en overdraagt aan onze Stichting BIZ ZKD, is in de wet vastgelegd dat zij de stemming moet organiseren. Stemmen kan o.a. door gebruik van de bij het stembiljet gevoegde antwoordenvelop. Dit jaar is het ook mogelijk om per e-mail te stemmen. Bij het stembiljet treft u meer informatie over hoe het stemmen per e-mail werkt.

Laat volgende week uw stem niet verloren gaan en vul het stembiljet tijdig in zodat u meebeslist over de toekomst van uw en ons bedrijventerrein. U ontvangt in de weken 42 en 43 het stembiljet. De stemperiode sluit op zondag 14 november 2021.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet en neem contact op met onze BIZ Kwartiermaker, Fokko Mellema, E-mail: info@kciv.nl: IJzerwerf 34 of één van de BIZ-bestuursleden.

Met ondernemende groet,

Robert Medenblik
Voorzitter Stichting BIZ ZKD


p.s. Ter informatie ontvangt u bij deze vooraankondiging de FAQ-flyer BIZ ZKD. Hierin wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen met betrekking tot de BIZ, zoals wie bijdrageplichtig zijn, wat de BIZ kost en welke activiteiten uitgevoerd gaan worden.