Sponsorinformatie t.b.v. Energietransitiebijeenkomst ZKD – TOP 150 op 10 april 2019

Aangeven vóór 19 maart 2019 of u bereid bent te sponsoren en met welk van onderstaande artikelen:

1 rolbanner plaatsen van 85 X 200 cm.: € 100,-
2 rolbanners plaatsen van 85 X 200 cm.: € 175,-
1 bord of vlag ophangen van 300 X 100 cm.: € 150,-
2 borden of vlaggen ophangen van 300 X 100 cm.: € 250,-
1 advertentie plaatsen in het programmaboekje 1 pagina: € 200,-
1 advertentie plaatsen in het programmaboekje ½ pagina: € 125,-
1 advertentie plaatsen in het programmaboekje 1/3 pagina: € 100,-

Aanleveren rolbanners, borden of vlaggen graag 10 april 2019 vóór 12.00 uur op de locatie ROC Mondriaan – Techniek Innovatie Huis – Tinwerf 14 – 2544 ED  Den Haag. Melden bij: Sebastiaan Bliemert.

Aanleveren advertenties in PDF formaat en aanleveren vóór 19 maart 2019 via info@zkd.nl.

Met uw bijdrage zorgen wij er als bestuur voor dat mooie en belangrijke bijeenkomsten als deze nu en in te toekomst georganiseerd kunnen worden. Zijn uw wensen breder of anders, neem dan contact met ons via info@zkd.nl dan denken wij met u mee.