Upcycle your Waste! Afvalstromen omzetten naar inkomstenstroom!

DEF_HAAG_NL-NL_WD_trifold-flyer-UYW

Den Haag wil minder afval produceren en waar tochttps://youtu.be/otwOUdZgIPsh afval ontstaat, dit omzetten naar grondstoffen en deze direct hergebruiken voor nieuwe producten (reduce, reuse, recycle). Hiervoor is samenwerking nodig met partijen in de stad. De gemeente Den Haag ondersteunt Haagse ondernemers in het halen van waarde uit hun bedrijfsafval. Daarom heeft Den Haag het initiatief genomen voor het Upcycle Your Waste-programma, waarin zij samenwerkt met Europese steden met dezelfde visie.

Doe ook mee!
Interesse om deel uit te maken van Upcycle Your Waste? Dat kan zeker. Met uw deelname streven we samen naar een duurzame planeet, geven we uw bedrijf een boost en verminderen we uw afvalkosten. Neem voor meer informatie en deelname aan het project via onderstaande gegevens contact met ons op.

Atrium, Spui 70
2511 BT Den Haag
+31 6 50 08 59 56
upcycleyourwaste@denhaag