11 februari 2020 – Artikel in de Telegraaf regio Den Haag ‘Bedrijventerrein is geen avalputje’

Dit artikel is geschreven door Tanja Verkaik.

Het Haagse bedrijventerrein ZKD moet geen maatschappelijk  afvoerputje worden, maar juist een impuls krijgen met een uitgebreide gebiedsagenda die vooruit kijkt naar de toekomst. Hiermee wordt aangegeven dat alle soorten van bewoning op het gebied van o.a. zorg zoals mensen met een verslavingsprobleem, psychiatrische problemen maar ook migranten, statushouders etc. niet allemaal op het ZKD-bedrijventerrein geplaatst moeten worden maar verdeeld over de stad Den Haag. Ondanks dat het College de motie Nee-tenzij heeft aangenomen ziet het er naar uit dat het
Leger des Heils ook op het ZKD-terrein gevestigd gaat worden. Dit zorgt niet alleen voor een te zware druk in de al overbelaste omringende zwakke wijken maar zet ook het bedrijventerrein op slot. Zorgfuncties zijn enorm belangrijk maar passen niet primair op een bedrijventerrein. Zie verder het bijgevoegde krantenartikel.