Over Belangenvereniging Bedrijven ZKD

Belangenvereniging Bedrijven ZKD
De officiële naam van de vereniging luidt Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek. De Belangenvereniging ZKD wordt ook wel ‘de ZKD’ genoemd. In totaal bestaat de belangenvereniging uit 118 “binnen leden” dat zijn bedrijven die zich op het bedrijventerrein bevinden en 28 “buiten leden” die zich buiten het bedrijventerrein bevinden. Tot deze categorie kunnen worden toegelaten bedrijven die buiten het gebied gevestigd zijn maar die voor de ZKD een bijzondere meerwaarde hebben. Voordat bedrijven buiten het terrein worden toegelaten gaat een toetsing vooraf door het bestuur van de belangenvereniging. Samen vormen alle leden de belangenvereniging. Het aantal binnen- als buiten leden stijgt nog steeds. Tevens heeft de belangenvereniging een groot aantal relaties uit de gemeente, de rijksoverheid, vertegenwoordigende organisaties en andere bedrijvenverenigingen uit de regio Haaglanden. Deze relaties worden ook uitgenodigd voor de algemene ledenvergaderingen en bijzondere bijeenkomsten.

Het doel van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD
Het belangrijkste doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden met name op sociaaleconomisch en bedrijfsmatig gebied. De vereniging onderhoudt en stimuleert de onderlinge contacten en de samenwerking van de bedrijven. De belangenvereniging is een hechte club enthousiaste ondernemers die meehelpen het bedrijventerrein te verbeteren, te innoveren en te verduurzamen.

KvK nr. Belangenvereniging: 40409428

Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden
De belangenvereniging is lid van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden.
Zie http://www.bedrijventerreinenhaaglanden.nl