MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO gaat over ondernemen: het gaat in eerste instantie over ondernemers en bedrijven, niet over burgers, consumenten of de overheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

De besturen van zowel de Belangenvereniging Bedrijven ZKD als van de Stichting BIZ ZKD zijn zich terdege bewust dat MVO een belangrijk onderdeel is geworden van onze samenleving. Zij onderschrijven het streven om minimaal de vorengenoemde maatschappelijke problemen niet groter te maken en waar mogelijk worden inspanningen gedaan om bij te dragen in het oplossen van deze problemen.