MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De besturen van zowel de Belangenvereniging Bedrijven ZKD als van de Stichting BIZ ZKD zijn zich terdege bewust dat MVO een onderdeel is van onze samenleving. Duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden.

Voor 2013 is daarom de keus gevallen om de dierenambulance en Stichting de Nijkamphoeve een gratis lidmaatschap aan te bieden van de belangenvereniging. In de tussenliggende jaren hebben zij zichzelf actief gepresenteerd op verschillende bijeenkomsten georganiseerd door het bestuur van de ZKD. Tevens zijn zij altijd aanwezig bij de bijeenkomsten en heel enthousiast.

Op het bedrijventerrein is de MKB-Werkambassadeur gevestigd. Deze kan zorgen dat ondernemers die op zoek zijn naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt snel gevonden kunnen worden. De Werkambassadeur werkt samen met verschillende gemeentelijke instellingen en sociale werkvoorzieningen. Op deze wijze kunnen beide partijen (ondernemers en werkzoekenden) voor de juiste functie met de juiste persoon aan elkaar gekoppeld worden.