MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO gaat over ondernemen: het gaat in eerste instantie over ondernemers en bedrijven, niet over burgers, consumenten of de overheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

De besturen van zowel de Belangenvereniging Bedrijven ZKD als van de Stichting BIZ ZKD zijn zich terdege bewust dat MVO een belangrijk onderdeel is geworden van onze samenleving. Zij onderschrijven het streven om minimaal de vorengenoemde maatschappelijke problemen niet groter te maken en waar mogelijk worden inspanningen gedaan om bij te dragen in het oplossen van deze problemen.

MKB-Werkambassadeur
Na een succesvol traject in Rotterdam waarbij meer dan 1.000 vacatures werden vervuld, start ook Den Haag met een pilotproject MKB-Werkambassadeur.  Gebleken is dat enkel een aanpak op maat gebaseerd op een gedegen analyse kan leiden tot succes bij structurele werkloosheid. Ondernemers hebben talloze vacatures uitstaan. De gemeente heeft 22.000 mensen langdurig in de bijstand. Dat is een mismatch. De MKB Werkambassadeur is een nieuw initiatief, dat gaat zorgen voor een duurzame match tussen werkgever en mensen die willen en kunnen werken. In nauw overleg tussen MKB Den Haag, de gemeente Den Haag en het bestuur van “de ZKD” is besloten om op het bedrijventerrein ZKD de MKB-Werkambassadeur te huisvesten. Deze kan zorgen dat ondernemers die op zoek zijn naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt snel gevonden kunnen worden. De Werkambassadeur werkt samen met verschillende gemeentelijke instellingen en sociale werkvoorzieningen. Op deze wijze kunnen beide partijen (ondernemers en werkzoekenden) voor de juiste functie met de juiste persoon aan elkaar gekoppeld worden.