Veiligheidsbureau

Parkmanager/Veiligheidsbureau
Parkmanagement is een manier om de kwaliteit van het bedrijventerreinen in stand te houden en/of te verbeteren. Op het bedrijventerrein hebben de besturen daarom een Parkmanagement & Veiligheidsbureau gevestigd van waar uit de Parkmanager Fokko Mellema opereert. De Parkmanager fungeert als vast aanspreekpunt voor de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers en ontwikkelt initiatieven die het functioneren van bedrijven kan verbeteren. Voorbeeld hiervan is het recent georganiseerde seminar over cybercriminaliteit. Hij maakt ook regelmatig rondes over het hele bedrijventerrein. In die rondes legt hij contacten met ondernemers en medewerkers van bedrijven. De Parkmanager “bundelt” klachten van ondernemers over bijvoorbeeld onvolkomenheden aan de openbare ruimte en meldt deze aan de gemeente. Ook bewaakt hij de voortgang van de afdoening van de klachten. Duidelijk zal zijn dat goede contacten met de gemeente in het algemeen en het stadsdeelkantoor Loosduinen in het bijzonder, een “must” zijn. Zaken op het gebied van verkeersveiligheid, illegale afvalstortingen, illegale bewoning en parkeeroverlast worden kortgesloten met de politie en de afdeling Handhaving. Kortom: de Parkmanager ontzorgt de eigenaars en gebruikers met de ondersteunende activiteiten en diensten, waardoor zij zich kunnen focussen op de corebusiness.

Tijdens de rondes over het bedrijventerrein let de Parkmanager op zaken in het kader van schoon, heel en veilig ZKD. De Parkmanager ziet veel maar lang niet alles! Daarom vraagt hij u om alles wat in uw ogen niet klopt te melden. U kunt uw meldingen rechtstreeks doen bij telefoonnummer 14070 van de gemeente Den Haag maar u kunt die ook bij Parkmanagement & Veiligheidsbureau doen. Het voordeel van de meldingen via het bureau is dat een beter beeld gevormd kan worden van alles wat er speelt en hoe alles wat door u gemeld is ook wordt aangepakt. U kunt meldingen doen via:

Whatsapp: 06-83255676

E-Mail: parkmanagement@zkd.nl

Twitter: @Prio1ZKD.

Fokko Mellema kan ook altijd gebeld worden via 06-34653334 of gemaild via info@kciv.nl.

Zo kunnen wij samen werken aan een veilig bedrijventerrein!