3 juli 2024 – Geweldig 45-jarig jubileumfeest van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD!

3 juli om 16.30 uur was het dan zover! De leden, oud-leden, relaties, bestuursleden en oud-bestuursleden druppelden Habana Beach binnen op Kijkduin. De sfeer zat er gelijk goed in. Bij binnenkomst kreeg iedereen een glaasje cava om na het welkomstwoord van Sjef Wauben, de voorzitter, samen te kunnen proosten en toosten op deze
fantastische Belangenvereniging.

In zijn welkomstwoord informeerde Sjef Wauben de aanwezigen over een paar belangrijke onderwerpen die gebeurd zijn in de afgelopen 45 jaar. O.a. dat de belangenvereniging opgericht is op 30 juli 1979. De bedoeling van de belangenvereniging was toen en nu nog het bedrijventerrein te verbeteren qua uitstraling, beheer en veiligheid of m.a.w. schoon, heel en veilig. In de afgelopen 45 jaar blijken ongeveer 10 voorzitters geweest te zijn, de eerste voorzitter was Roelof Zweers. Ook de oom van de voorzitter, Jan Wauben, trad in 1994 toe tot het bestuur en toen hij op 25 april 2002 uit het bestuur ging volgde Sjef Wauben hem op. Hij geeft hierbij tevens aan dat hij de 25 jaar wil volmaken en deed hier tegelijkertijd de oproep aan de aanwezigen mocht er belangstelling bestaan voor een bestuursfunctie dit gemeld kan worden bij het secretariaat via info@zkd.nl.

Ook de revitalisatie van het bedrijventerrein werd genoemd. Deze startte in 2011 met een convenant dat werd afgesloten op 13 april 2011 samen met de gemeente Den Haag en het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP). Door deze revitalisatie werden o.a. de
straten verbeterd t.b.v. de verkeersveiligheid en parkeervakken aangepakt. Op 10 juni 2015 was deze revitalisatie ten einde. Gehoopt wordt dat er in de nabije toekomst nog een keer zo’n revitalisatie zal plaatsvinden. Het bestuur van de belangenvereniging heeft een goede relatie met de gemeente Den Haag en denkt dat dit wel zal gebeuren.

De leden van het huidige bestuur en de secretaresse werden voorgesteld aan de aanwezigen. (zie ook de website bij het kopje organisatie). Het bestuur zal zich altijd blijven inzetten voor het verbeteren en in orde houden van het bedrijventerrein m.b.t. schoon, heel en veilig.

Als laatste werd de Goodiebag genoemd, die gevuld is met producten van bedrijven op het bedrijventerrein en van twee maatschappelijke instellingen, die aan het einde van deze bijeenkomst aan allen werd overhandigd. De voorzitter sprak een speciaal woord van dank uit aan degenen die hieraan hebben bijgedragen.

Tevens benadrukte hij nog de website www.zkd.nl te bezoeken. Daar is veel informatie terug te vinden over onderwerpen die belangrijk zijn voor de ondernemers op het bedrijventerrein en wanneer zich problemen voordoen op het bedrijventerrein deze te melden bij de gemeente en handhaving. Meerdere en verschillende meldingen kunnen uiteindelijk bijdragen tot een goed en veilig bedrijventerrein.

Hierna bracht de voorzitter een toost uit op het 45-jarig jubileum van de
Belangenvereniging Bedrijven ZKD!

Na het lied ‘Happy Birthday’ van Stevie Wonder dat ingezet werd door DJ Patriez sprak Robert Medenblik, de voorzitter van VNO-NCW Den Haag en oud-voorzitter van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD ook een felicitatie uit. Hij vond het fantastisch bij dit 45-jarig jubileumfeest aanwezig te zijn. Robert Medenblik gaf aan hierbij aanwezig te zijn als ondernemer van het bedrijventerrein ZKD maar ook als voorzitter van VNO-NCW regio Den Haag. Verder zei hij dat er veel goede en mooie bedrijventerreinen zijn in de regio Den Haag maar dat het ZKD-bedrijventerrein wel het mooiste bedrijventerrein is! Er bevinden zich op het ZKD meer dan 400 bedrijven en geeft werkgelegenheid aan ongeveer 8000 werknemers. Om het belang van bedrijventerreinen in Nederland te onderstrepen noemde hij dat 30% van de banen in Nederland terug te vinden zijn op de bedrijventerreinen, 40% van het bruto nationaal product wordt verdiend op de bedrijventerreinen en maar liefst 60% van alle investeringen in research en development wordt geïnvesteerd op bedrijventerreinen in Nederland. Ontzettend belangrijk dus voor de economie. Bedrijventerreinen bevatten qua grondoppervlakte 2,6 % van de totale grondoppervlakte in Nederland terwijl land- en tuinbouw 66% van de totale grondoppervlakte van Nederland inneemt. In 2030 stopt het in Nederland met het uitgeven voor grondoppervlakte voor bedrijventerreinen. Op het ZKD is men bekend met het tekort aan ruimte voor bedrijvigheid en daarom is het belangrijk de ruimte die er is heel goed te beschermen en dat wij strategisch moeten blijven omgaan met wonen en werken. Hij sloot zijn speech af met alle ondernemers te feliciteren met het 45-jarig jubileum en dat de zon maar mag blijven schijnen op en over het bedrijventerrein ZKD!

Na deze speech nam de voorzitter van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden, Raymond Roodbol ook het woord. Hij gaf aan dat deze overkoepelende stichting zich inzet voor de Haaglandse bedrijventerreinen op onderwerpen die op alle bedrijventerreinen in de Haagse regio een rol spelen. Denk hierbij o.a. aan goede bereikbaarheid, veiligheid, geen bewoning, ruimte voor bedrijvigheid en de circulaire economie. Hij stond hier ook als oud-lid van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD want hij is begonnen met zijn eigen bedrijf Redhead Technology op het bedrijventerrein ZKD. Hij ervoer de eerste ledenbijeenkomst waar hij toen bij uitgenodigd was als een warm bad. Hij vond het een ontzettend fijne club ondernemers die ook oog had voor het in orde houden van het bedrijventerrein. Tien jaar geleden is hij verhuist naar Rijswijk vandaar dat hij nu geen lid meer is van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD. Maar intussen heeft Raymond weer een goede samenwerking met Sjef Wauben doordat hij een van de voorzitters is van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden. Hij gaf aan dat Sjef hem stiekem toegefluisterd had dat hij nog 50 jaar voorzitter zou blijven van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD en de Stichting BIZ ZKD. In Rijswijk zijn ze nu ook een BIZ aan het voorbereiden en het ZKD-bedrijventerrein heeft nu al een tweede 5-jarige BIZ. De BBR-Rijswijk kan wat leren van het ZKD. Dat is ook het idee van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden, wij moeten van elkaar leren en met elkaar sterk zijn om de eerder genoemde onderwerpen samen te kunnen oplossen. Ten slotte feliciteerde hij het bestuur en de aanwezigen met het 45-jarig jubileum!

Patricia de Bruijn, DJ Patriez, zorgde gedurende de hele avond voor gezellige achtergrondmuziek.

Sneltekenaar Johan van Dam tekende karikatuurtekeningen van degenen die dat leuk vonden. Zo kon menigeen een bijzondere herinnering aan dit 45-jarig jubileumfeest mee naar huis nemen! Een compliment aan de locatie Habana Beach voor het barbecue-buffet dat er heerlijk uit zag en voortreffelijk smaakte. De bediening en begeleiding waren top op dit evenement!

Als laatste veel dank aan onze huisfotograaf Hans Oostrum. Dit was de laatste keer dat hij foto’s voor ons verzorgde, maar op de volgende ledenbijeenkomst zal Alain de Kruijff het stokje van hem overnemen. De foto’s op de website en de ledenbijeenkomsten blijven in goede handen van Studio Oostrum.

Kortom een zeer geslaagd 45-jarig jubileumfeest van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD waar zowel het bestuur als alle leden, oud-leden, relaties en genodigden van deze avond een goede herinnering aan over houden! Allen zijn trots op het ZKD-bedrijventerrein en de Belangenvereniging Bedrijven ZKD!