Over Stichting BIZ ZKD

Stichting BIZ ZKD

De wet op de investeringszones is na een experimentele periode definitief vastgesteld op 01-01-2015. Deze wet heeft tot doel om alle ondernemers en/of eigenaren mee te laten betalen aan de kosten van het verbeteren en op peil houden van een winkelgebied of bedrijventerrein. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen en controleert de gang van zaken. Veel ondernemers en/of eigenaren in ZKD bleken bereid om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren, maar op voorwaarde dat iedereen meebetaalt. Ze willen hun concurrentiepositie verbeteren en daarmee de omzet verhogen.

Sinds 2012 heeft het bedrijventerrein ZKD de status van BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). De wet schrijft voor dat wanneer gekozen wordt voor een BIZ hier een speciale vereniging of stichting voor moet worden opgericht. De Belangenvereniging Bedrijven ZKD heeft gekozen voor het oprichten van een stichting. Op de rekening van de Stichting BIZ ZKD wordt door de gemeente Den Haag het bedrag overgemaakt dat door de gemeente bij alle ondernemers van ZKD is geïnd tezamen met de WOZ-belasting. De BIZ maakt het mogelijk om aandacht te besteden aan extra veiligheid, extra schoon, een duurzame en veilige bedrijfs- en werkomgeving, een goede bereikbaarheid en professioneel management.  De BIZ heeft een looptijd van 5 jaar. De eerste BIZ was van 2012-2016 en de tweede die nu van toepassing is startte in 2017 en zal 2021 eindigen. De Stichting BIZ ZKD stelt jaarlijks de begroting op en legt jaarlijks verantwoording af over de uitgaven. De gemeente toetst of e.e.a. in overeenstemming is met de wet.

Het bestuur van de Stichting BIZ ZKD zal er alles aan doen een derde BIZ te krijgen op het bedrijventerrein. Immers alle ondernemers en hun medewerkers willen toch werken op een schoon, heel, veilig en duurzaam bedrijventerrein!