Over Stichting BIZ ZKD

Stichting BIZ ZKD
Sinds 2012 is op het bedrijventerrein een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) van kracht. Wanneer gekozen wordt voor een BIZ moet hier wettelijk bepaald een speciale vereniging of stichting voor worden opgericht. Op de rekening van de stichting komt het bedrag dat door de ondernemers samen wordt opgebracht. De Belangenvereniging Bedrijven ZKD heeft gekozen voor het oprichten van een stichting. De BIZ maakt het mogelijk voor de ondernemers om gezamenlijk te investeren in een schone, bereikbare, duurzame en veilige bedrijfs- en werkomgeving. De BIZ heeft een duur van 5 jaar. De eerste BIZ was van 2012-2016 en de tweede die nu werkzaam is startte in 2017 en zal 2021 eindigen. De Stichting BIZ ZKD stelt jaarlijks een uitvoeringsplan op. De gemeente toetst of dit plan in overeenstemming is met de wet.
Natuurlijk zal het Stichting BIZ bestuur er alles aan doen een derde BIZ te krijgen op het bedrijventerrein.
Alle ondernemers en hun medewerkers willen toch werken op een schoon, heel, veilig en duurzaam bedrijventerrein!