Energietransitie

Energietransitie
De besturen hebben gekozen voor het onderschrijven van het Haags Klimaat Pact, n.a.v. het klimaatakkoord 2015 in Parijs. Dit is niet alleen voor het bedrijventerrein een fikse uitdaging maar voor heel Den Haag! De gasleverantie staat ter discussie en Den Haag moet CO2 neutraal zijn in 2030/2040. ZKD gaat er mee aan de slag en heeft een duurzaamheidsteam 2.0 in het leven geroepen dat bestaat uit verschillende ondernemers van het bedrijventerrein en een vertegenwoordiger van de Gemeente
Den Haag. Dit team verkent de mogelijkheden om bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein ZKD CO2 neutraal te maken.

Hieronder treft u een video aan die gemaakt is door de EO. Titel van de video is IceScream. Dit is de derde tevens laatste aflevering van de IceScreamserie.

We zien hoe klimaatjournalist Bernice Notenboom haar expeditie op de Noordpool afrondt. Er volgt een nieuwe uitdaging: lukt het haar om op Spitsbergen vijf jonge Nederlandse ondernemers te overtuigen van de gevaren van de opwarming van de aarde voor het ijs op de Noordpool? De vijf ondernemers, onder wie Geert Jan Bruinsma (oprichter van Booking.com) en Jeroen van den Berg (Carlink), worden geconfronteerd met de elementen van de natuur. Slagen deze ondernemers erin om duurzame veranderingen door te voeren in hun bedrijf? Ditzelfde geldt voor ondernemers op het bedrijventerrein ZKD.

Bekijk de video

Bekijk hieronder de video van de duurzaamheidsdag 10 april 2019
https://youtu.be/rEMty2pQsRM