KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen
Een onveilige omgeving of een omgeving die onveilige gevoelens oproept zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving en/of het veiligheidsgevoel te bevorderen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

De filosofie die ten grondslag ligt aan het KVO is dat ondernemers het niet alleen voor elkaar krijgen om de veiligheid(s gevoelens) te verbeteren. Dat zelfde geldt ook voor Gemeente, politie en brandweer. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Op het bedrijventerrein ZKD hebben wij daarom een KVO projectgroep waar alle hiervoor genoemde partijen in vertegenwoordigd zijn. Zij komen minimaal viermaal per jaar bij elkaar om de stand van zaken betreffende schoon, heel en veilig te bespreken. Tevens wordt iedere maand een ‘schouw’ door deze projectgroep gedaan op iedere keer een ander gedeelte van het bedrijventerrein. Zij zorgen tevens dat er maatregelen getroffen worden wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld m.b.t. een veilige omgeving het regelen van (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie. De uiteindelijke beloning is het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele bedrijventerrein. Het geeft een duidelijk signaal af aan de ondernemers van het bedrijventerrein, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen.

Het ZKD-bedrijventerrein heeft het certificaat gehaald in 2012, 2014 en in 2017.

Zie hieronder de certificaten.

KVO Certificaat 2012
KVO Certificaat 2014
KVO Certificaat 2016

Dit KVO certificaat geeft een extra voordeel aan leden van de Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek. Leden krijgen kunnen hierdoor een korting bedingen bij verzekeraars. Raadpleeg uw assurantieadviseur!