6 juli 2022 – Traditionele ZKD-Barbecue en afscheid Robert Medenblik

Ook dit jaar was de traditionele ZKD-Barbecue een groot succes. Het weer had iets beter gekund maar de stemming, het gezelschep en het eten van de Barbecue waren goed! Dit was ook de dag dat wij afscheid namen van
Robert Medenblik die 5 jaar (van 2017-2022) voorzitter is geweest van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD. Hij heeft dit heel goed gedaan en door al zijn inspanningen het bedrijventerrein ZKD beter op de Haagse gemeentekaart geplaatst.

Onze nieuwe voorzitter, Joop Vermeulen wist een en ander goed te verwoorden in zijn toespraak voor Robert Medenblik. Hij gaf aan dat Robert een bevlogen man is en oog en interesse had voor zowel zakelijke als maatschappelijke belangen en onderwerpen. Tevens dat hij het moeilijk vond hem te evenaren maar dat hij zijn uiterste best zal doen de voorzittersfunctie goed te vervullen. Aan het einde van zijn toespraak gaf hij aan dat VNO-NCW regio Den Haag een goede keuze had gemaakt met Robert Medenblik als hun nieuwe voorzitter. Hij overhandigde Robert als dank namens de bestuursleden en ondernemers o.a. een mooie collage met herinneringen uit de laatste 5 jaar en een voorzittershamer met daarin gegraveerd het tijdsbestek van zijn voorzittersperiode en het logo van het ZKD. Hierna gaf hij het woord aan wethouder economie Saskia Bruines.

Zij sprak mooie woorden waarin zij onderwerpen aangaf waar Robert zich in de afgelopen jaren voor ingezet had zoals bereikbaarheid, veiligheid, ondermijning en duurzaamheid. Ook van de wethouder ontving hij een cadeau.

Daarna nam Stadsdeeldirecteur Loosduinen Mustapha el Boumeshouli het woord. Hij maakte van de letters van de voornaam van Robert mooie woorden die precies aangaven wie Robert is en waar hij voor staat: robuust, onvermoeibaar, betrouwbaar, excellent, redelijk en trots/trouw. Ook hij overhandigde een cadeau aan Robert.

Als laatste nam de penningmeester van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden, Peter Hartevelt het woord. Robert heeft namelijk in deze vijf jaar ook de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden opgericht. Deze Stichting heeft als doel het behartigen van de belangen van de bedrijventerreinen in de regio Haaglanden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Hiermee wordt bedoeld dat onderwerpen die een rol spelen op al deze bedrijventerreinen gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Peter Hartevelt grapte dat de cadeaus die hij tot nu toe ontvangen had eigenlijk niet in verhouding staan tot alle tijd en inspanningen die hij geleverd heeft in zijn voorzitterschappen. Hij dankte hem voor al zijn bijdragen in de afgelopen jaren voor de SBH en zegde hem als cadeau een overnachting toe in een goed hotel, samen met zijn vrouw.

Hierna nam Robert Medenblik zelf het woord. Hij memoreerde dat hij met verschillende bestuursleden (Rens Vrolijk, Rob Snijders en Nick van Zwieteren) en kascommissieleden (Patrick Keller en Leo Kalisvaart) had gewerkt en dankte vervolgens allen voor alle mooie woorden die hem toegesproken waren. Hij zei zich nog steeds te blijven inzetten voor de ondernemers en de Haaglandse bedrijventerreinen en de hier eerder genoemde onderwerpen zoals ruimte voor werk, ondermijning, veiligheid en duurzaamheid. Maar nu als voorzitter van VNO-NCW regio Den Haag. Hij informeerde de aanwezigen dat hij graag met de ondernemers van het bedrijventerrein ZKD in contact wil blijven. Onverwachts sprak Robert mooie woorden richting Juliette Rocchi die al tien jaar het secretariaat verzorgt voor zowel de BB ZKD als de Stichting BIZ ZKD en nauw met Robert heeft samengewerkt. Zij was onder de indruk van deze mooie dankwoorden. Hierna dankten alle aanwezigen hem met een luid applaus en gaf Joop Vermeulen aan dat de Barbecue kon starten!

Een speciaal woord van dank voor Hans Oostrum die alle foto’s verzorgd heeft!

Het volledige verslag treft u aan onder het kopje https://zkd.nl/nieuws/verslagen-ledenvergaderingen/