BETAALD PARKEREN

Zoals u weet heeft de Gemeente Den Haag na lang onderhandelen een nieuw college, daarbij hoort ook een coalitieakkoord. In dit coalitieakkoord staat o.a. dat er in deze coalitieperiode in alle wijken van Den Haag betaald parkeren zal worden ingevoerd.

Het betaald parkeren heeft ook veel impact op de ondernemers, medewerkers en bezoekers van het bedrijventerrein ZKD. Inmiddels zijn er diverse ondernemers / vastgoedeigenaren die de Parkmanager van ZKD om advies hebben gevraagd. Het gaat dan met name om ondernemers / vastgoedeigenaren die parkeermogelijkheden hebben op hun eigen terrein.

Om te voorkomen dat er voertuigen op eigen terrein worden geparkeerd zullen eigenaren hun eigen terrein duidelijk moeten afschermen door bijvoorbeeld het plaatsen van  hekken, paaltjes en/of slagbomen. Daarnaast moeten er ook borden worden geplaatst met duidelijke terreinregels en of er een wegsleepregeling van toepassing is.

Waar de grens van uw eigen terrein ligt kunt u heel makkelijk vinden op: www.kadastralekaart.com.

Het bestuur van de BIZ ZKD zal er bij de Gemeente Den Haag op aandringen snel duidelijkheid te geven over de termijn wanneer op het gehele bedrijventerrein betaald parkeren zal worden ingevoerd.