‘Met elkaar de krachten blijven bundelen’

“Het ZKD is het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein in Nederland. Dat maakt het allemaal heel speciaal”.

Robert Medenblik is directeur van Mondial Van der Velde Verhuizingen en Hubbel Lastmile. Tevens is de Hagenaar voorzitter van de stichting. ‘Bedrijventerreinen Haaglanden’ en van de stichting ‘BIZ ZKD & Bedrijvenbelangenvereniging ZKD’. Kortom, naast zijn ondernemerschap steekt hij veel tijd en energie in de Haagse gemeenschap. Ten tijden van de verlening van de lockdown naar begin maart geeft Robert Medenblik voor Dagblad070 en Voorburgs Dagblad zijn (toekomst)visie over de invloed van corona, duurzaamheid en het spanningsveld tussen ondernemen en wonen. Ook geeft hij zijn mening over het zogenaamde ‘Gebiedspaspoort’ en de samenwerking van bedrijventerreinen in de regio.

Een aantal zoomsessies per dag is inmiddels een vaste gewoonte geworden?
“We weten bijna niet meer beter. Ook ik ben er volledig aan gewend. Toch heb ik een dubbel gevoel bij deze Corona-periode. Je merkt dat in sommige branches de activiteiten goed lopen en er hoge omzetten worden neergezet. Het contrast is echter groot met ondernemers die het zwaar hebben en knokken voor hun bestaan. Dat zie je ook op ons bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek. (ZKD). Bij een aantal bedrijven is het enorm druk, bij anderen is het stil. Dat blijft lastig”.

Toch neemt dit bedrijventerrein een unieke positie in. Niet alleen in Den Haag maar voor de hele regio.
“Ik durf zelfs te stellen voor heel Nederland. Er zitten zo’n vierhonderd bedrijven die zorgen voor maar liefst achtduizend arbeidsplaatsen. Het bijzondere is echter dat ZKD grenst aan de diverse woonwijken. Het ZKD is het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein in Nederland. Dat maakt het allemaal heel speciaal”.

Verduurzaamheid is op jullie bedrijventerrein een belangrijk thema?
“Dit komt altijd wel terug in onze (lange termijn) visie. Je hebt de zogenaamde koplopers in de uitvoering hiervan. Anderen willen best voorop lopen, maar zijn er weer niet heel gericht mee bezig. Tevens heb je een groep ondernemers die het simpelweg geen interessant onderwerp vinden of er door hun werk niet aan toekomen. Als bestuur hebben we ons ten doen doel gesteld om duurzaamheid te blijven promoten en de helpende hand te bieden waar mogelijk”.

Er is reeds enige jaren een spanningsveld gaande tussen wonen en werken op het bedrijventerrein ZKD?
“Als ondernemers praten we liever over de combinatie van werken en wonen, want werken staat voorop op een bedrijventerrein natuurlijk. Doordat er verouderde panden waren, ontstond er enige leegstand. Hoewel er normaal gesproken weinig leegstand op het terrein is, kreeg de gemeente deze panden in het vizier om te kijken of dit wellicht iets zou zijn om de woningnood bij maatschappelijke zorginstanties aan te pakken. We begrijpen dat de druk voor de gemeente groot is. We hebben toen als ondernemers echter een duidelijk signaal afgegeven hier geen voorstander van te zijn. We zijn nota bene een belangrijke speler als het gaat om het tegengaan van de werkloosheid in Den Haag Zuid-West. Ten aanzien van de herontwikkeling van de panden blijven we daarom de behoefte voor bedrijfspanden invullen. Veel politieke partijen delen overigens dit standpunt”.

Voor de toekomst is er een zogenaamd ‘Gebiedspaspoort’ ontstaan?
“Samen met de gemeente kijken we heel gericht naar de toekomst. Een ‘Gebiedspaspoort’, waarin een duidelijke visie wordt vastgelegd, is hierin de rode draad. Een lange termijn planning staat centraal. Met elkaar kijken we wat voor het terrein van ZKD het beste is. De eerste onderzoeken zijn afgerond en er is onlangs een online bijeenkomst geweest met stakeholders en geïnteresseerden. Een goede ontwikkeling waar we graag aan meewerken”.

ZKD werkt ook samen met andere belangenverenigingen van bedrijventerreinen in de regio. Wat is hiervan de meerwaarde?
“We maken samen een vuist, maar zijn ook een gesprekspartner. Dit is héél belangrijk richting gemeenten en de politiek. De eerste successen zijn hierin bereikt. Wij ondertekenen binnenkort een convenant met de wethouder Economie, Saskia Bruines van de gemeente Den Haag waarin wij afspraken maken over het thema werken-wonen op bedrijventerreinen in de toekomst. Een mooi resultaat van onze gezamenlijke inzet”.

“Ook werken we nauw samen op het gebied van ondermijning door criminaliteit (dat op ieder bedrijventerrein helaas voorkomt) en de bereikbaarheid van bedrijventerreinen.  Ook dit laatste punt is door de samenwerking van de bedrijventerreinen binnen de gemeente op de kaart gezet. Dat geeft uiteraard voldoening”.

Ondanks Corona zie je de toekomst positief tegemoet?
“Het is bekend dat er in het Haagse bedrijfsleven harde klappen vallen. Maar we moeten het met elkaar doen. Ik geloof er in om nauw samen te werken met elkaar omzodoende een gezamenlijke vuist te maken en elkaar te helpen. Op de langere termijn levert dit toch het meeste resultaat op”.