Vervanging verlichting Sijtwendetunnel van 4 februari t/m 18 mei

Link https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/12/n14-sijtwendetunnel-dicht-door-vervangen-verlichting-voorjaar-2024

Bijeenkomst werkzaamheden Den Haag
De komende jaren zijn er veel wegwerkzaamheden in Den Haag en omgeving. Dat geeft hinder en overlast. Daar krijgen u, uw leveranciers, medewerkers en bezoekers vanaf volgend jaar tot voorbij 2030 mee te maken. De gemeente Den Haag organiseert deze informatiebijeenkomst samen met Zuid–Holland Bereikbaar, VNO NCW Den Haag, The Economic Board The Hague, MKB Den Haag en de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden. Meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op https://bereikbarestad.denhaag.nl/.

Programma
16:00 – 16:30  Inloop
16:30 – 17:15  Algemeen gedeelte over de Hofzichtlaan, de Mercuriusweg, de Sijtwendetunnel, het Haagse Klimaatakkoord en De Europese Mobiliteitsweek
17:15 – 18:00  Workshops Zero emissie zone, werkzaamheden Den Haag en inzicht in het reisgedrag van medewerkers
18:00 – 19:00  Netwerkborrel met hapjes

Informatie
Georganiseerd door de Gemeente Den haag, VNO NCW Den Haag, The Economic Board The Hague, MKB Den Haag, de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden en Zuid-Holland Bereikbaar

Datum en tijd: Donderdag 8 februari 2024 van 16:30 tot 19:00 uur
Locatie: The Hague Humanity Hub, Fluwelen Burgwal 58, 2511 CJ Den Haag
Contact: Aanmelden voor de bijeenkomst op 8 februari a.s. is mogelijk via deze link

Werkzaamheden Sijtwendetunnel
Zie de link met details over de werkzaamheden die vanaf 5 februari gaan plaatsvinden aan de Sijtwendetunnel (N14). Tijdens de bijeenkomst van 8 februari wordt nadere toelichting gegeven. Vanuit Zuid-Holland Bereikbaar ondersteunen we werkgevers die aan de slag willen met duurzame alternatieven. Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen.