VERHOGING ERFPACHTCANON

Vorig jaar is er onrust ontstaan bij groepen bewoners in de stad over de forse stijging van de canon (vergoeding) die een vastgoedeigenaar betaalt voor het gebruik van
grond die van de gemeente is. Bij het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijven
ZKD zijn inmiddels ook een aantal signalen binnengekomen van ondernemers op het
ZKD-bedrijventerrein die te maken hebben met een flinke verhoging van de erfpacht-canon. Het bestuur wil onderzoeken of er meer ondernemers op het ZKD-bedrijventerrein zijn die hiermee te maken hebben en wil hierover graag informatie krijgen om in gesprek te gaan met het college van B&W.

Redenen voor de forse verhoging van de erfpachtcanon waren de hoge rentestand en de stijging van de waarde van de grond. De protesten tegen de forse verhoging waren voor de gemeenteraad reden om het college van B&W te vragen om te onderzoeken hoe dit soort stijgingen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het college stelt voor om de canon voortaan te baseren op de gemiddelde rente over een periode van
10 jaar. Het college stelt voor deze maatregel te laten gelden voor iedereen met een nieuw uit te geven erfpachtrecht. Vastgoedeigenaren die een eeuwigdurend erfpachtrecht hebben krijgen één keer de kans om over te stappen op het nieuwe systeem.  

Heeft u ook te maken met een flinke verhoging van de erfpacht van uw bedrijfspand? Stuur dan een mailtje naar info@zkd.nl met uw bedrijfsgegevens en om welke verhoging het gaat. Het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD gaat dit dan bespreken met het college van B&W.

Met vriendelijke groet,

Fokko Mellema