09 januari 2020 – Bezoek burgemeester Remkes op ZKD-bedrijventerrein

Om de veiligheid op ons bedrijventerrein te kunnen behouden en te kunnen monitoren had het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD en de Stichting BIZ ZKD burgemeester Remkes een brief gestuurd om hiervoor aandacht te vragen. De burgemeester heeft op deze brief heel snel gereageerd.

   

Het gevolg was dat hij een bezoek bracht aan ons bedrijventerrein. De burgemeester werd ontvangen op het Veiligheidsbureau door bestuursleden en de Parkmanager. Na de kennismaking en een interessante presentatie van de Parkmanager werd een rondrit gemaakt over het gehele bedrijventerrein. Op deze wijze werd het bedrijventerrein zichtbaarder voor de burgemeester. Het bezoek kan gezien worden als een kennismaking met ons bedrijventerrein. Echter, ook het onderwerp ondermijning werd door het bestuur samen met de burgemeester en de vertegenwoordigers van de gemeente, de Politie en de Handhaving verder doorgesproken. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat het bedrijventerrein ZKD nog meer in beeld is bij burgemeester Remkes en dat dit in de toekomst positief zal uitpakken voor de ondernemers op ons bedrijventerrein.