18 april 2024 – ALV en ondernemersbijeenkomst

De algemene leden en ondernemersbijeenkomst werd redelijk bezocht. De voorzitter, Sjef Wauben, opende deze bijeenkomst met een leuk welkomstwoord en had alle belangrijke onderwerpen zoals de aankondiging van het nieuwe bedrijf CupXChange op het bedrijventerrein, de nieuwe bestuursleden in het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD, Patrick Keller en Fokko Mellema, waar alle aanwezige leden mee instemden, informatie over de rat op het bedrijventerrein en het bestrijden hiervan, de MyCleanCity app om onze stad leefbaarder te maken, de netcongestie, het 45-jarig jubileum van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD die zal plaatsvinden op 3 juli 2024 en de zero-emissie die per 1 januari 2025 ingaat in het centrum van Den Haag en per 1 januari 2026 uitgebreid zal worden naar de kust van Den Haag, in een presentatie verwerkt. Zie de link zodat u deze belangrijke items nog eens terug kunt lezen. Bekijk ook de berichten op deze website.

De eigenaar van CupXChange, Chong Hu kreeg de gelegenheid zichzelf en zijn bedrijf voor te stellen. CupXChange wast koffiebekers, haalt en brengt deze met een elektrische bestelbus. Een slim alternatief voor de wegwerpbeker op o.a. kantoren en bedrijven. De bekers zijn speciaal vervaardigd en kunnen eenmalig aangeschaft worden door de klant. Zie de website.

Wij waren deze keer te gast bij Dekker Hout aan De Werf 15. Patrick Keller, die vanaf de 18e april ook algemeen bestuurslid is geworden van het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD, hield een introductie op zeer enthousiaste wijze over het bedrijf Dekker Hout en Dekker Vastgoed&Energie B.V.. Zie de website.

Hierna werd een presentatie gegeven over het Plus Convenant voor een Schoon, Heel en Veilig ZKD door Sandra Beenhakker, Portefeuillemanager Sociaal Werkgeverschap Gemeente Den Haag en Marcel van der Heijden, Algemeen Manager Haagse Straat
Organisatie, Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag. Dit convenant is nog niet gereed maar wij werden alvast geïnformeerd over de systematiek die gehanteerd zal worden en de 20 beeldmeetlatten, 8 aandachtbeeldmeetlatten, wisselende normbepaling en
niveaubepaling. Er zullen periodiek gezamenlijke schouwen plaatsvinden. Den Haag Werkt ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen zij middels werk. Het ZKD krijgt een eigen team met eigen begeleiders. Er zal niet meer gewerkt worden met Hofstad of Residentiekwaliteit maar met een norm die overal gelijk moet zijn. Deze nieuwe systematiek is in maart door het College goedgekeurd en moet nu nog in de gemeenteraad besproken worden. Het wachten is nu op de formele besluitvorming door de raad. De Parkmanager en het bestuur van de belangenvereniging worden hiervan op de hoogte gehouden.

Vervolgens informeerde Tom van der Geest, de secretaris van de Stichting Gered Gereedschap de aanwezigen over deze bijzondere stichting, hoe zij te werk gaan met alleen maar vrijwilligers zoals gepensioneerden die verstand hebben van techniek maar ook vrijwilligers die zorgen voor de verspreiding van de pakketten over de hele wereld en voor de administratie. Gooit u dus nooit ‘oud’ gereedschap weg maar geef het aan de Stichting Gered Gereedschap. Zie de website.

Ook Margriet ten Hove van de Stichting Schroeder van der Kolk nam kort het woord om te vertellen over het initiatief waar hun medewerkers voor ingehuurd kunnen worden namelijk voor het installeren van energiebesparende maatregelen bij Haagse bewoners en bedrijven, tegen een gering tarief. Zie de website.

Tot slot kwam de penningmeester aan het woord die de leden en genodigden informeerde over de jaarrekening 2023 van zowel de Belangenvereniging Bedrijven ZKD als de Stichting BIZ ZKD. De leden van de kascommissie konden helaas niet aanwezig zijn maar hadden de boekhouding al op 27 maart jl. goed bevonden. Hierna vroeg de voorzitter decharge voor het gevoerde financiële beleid in 2023 aan de aanwezigen en werd dit gehonoreerd met een luid applaus.

De voorzitter sloot deze bijeenkomst met alle sprekers te bedanken voor hun bijdragen en allen te bedanken voor hun komst. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Studio Oostrum, m.n. Hans Oostrum voor het verzorgen van de foto’s.