2 maart 2021 – Ondertekening Convenant Duurzaam ZKD! Een uniek convenant!

Ondertekening Convenant Duurzaam ZKD hier te zien: https://youtu.be/Kvhq-qpVGzk

Op 2 maart 2021 werd het Convenant Duurzaam ZKD ondertekend door verschillende partijen waaronder:

Gemeente Den Haag
Foto 1 – Martijn Balster, Wethouder Wonen, Wijken en Welzijn
Foto 2 – Saskia Bruines, Wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening
Foto 3 – Bert van Alphen, Wethouder Sociale Zaken
Foto 4 – Kavita Parbhudayal, Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid

Belangenvereniging Bedrijven ZKD
Foto 1 – Robert Medenblik, Voorzitter
Foto 2 – Sjef Wauben, Secretaris
Foto 3 – Peter Krijgsman, Penningmeester
Foto 4 – Fokko Mellema, Parkmanager en Adviseur
Robert Medenblik Sjef Wauben Peter Krijgsman Fokko Mellema
Commissie Loosduinen
Pjer Wijsman, Voorzitter

Haag Wonen
Mohamed Baba, Bestuursvoorzitter

Op 12 oktober 2020 is het raadsvoorstel Omgevingsvergunning Zichtenburglaan 39 (RIS305556) aangenomen. In dit raadsvoorstel is afgesproken dat de gemeente de ondernemersvereniging ZKD betrekt bij de toekomstige ontwikkelingen op het bedrijventerrein ZKD. Hiervoor heeft de gemeente in samenspraak met de ondernemersvereniging ZKD, commissie Loosduinen en Haag Wonen een convenant opgesteld waarin afspraken zijn opgenomen over onder meer de beheersbaarheid van het terrein, veiligheid en de economische doorontwikkeling. De doelstelling van het convenant is om de afspraken voor 10 jaar vast te leggen.

Proces
De gemeente heeft de afgelopen periode samen met ondernemers, eigenaren en andere stakeholders een verkenning uitgevoerd voor het op te stellen veiligheidsplan inzake thema’s als veiligheid, overlast en handhaving, mede in verband met de concentratie aan (zorg)instellingen. Zo gaat de gemeente samen met ondernemers
een veiligheidsplan opstellen om de basisvoorzieningen op orde te hebben rondom
thema’s als veiligheid, overlast en handhaving. Voor zover van toepassing gaat dit in afstemming met de actualisatie van het beheerplan. Voor het opstellen en uitvoeren van deze documenten zullen alle relevante gemeentelijke afdelingen een bijdrage leveren in de totstandkoming en financiering hiervan.

Deze plannen voor de komende jaren worden in het tweede kwartaal van 2021 uitgevoerd. Daarnaast en daarop vooruitlopend zijn voor 2021 diverse activiteiten benoemd en budgetten vrijgemaakt om activiteiten uit te kunnen voeren in 2021. Hiermee wil de gemeente, na ondertekening van het Convenant, ook direct én langjarig invulling geven aan het Convenant en het op orde brengen van de basisvoorzieningen zoals benoemd door de ondernemers. De doelstelling van het convenant is om de afspraken voor 10 jaar vast te leggen.