22 november – Geslaagde leden- en ondernemersbijeenkomst

Op deze laatste leden- en ondernemersbijeenkomst van dit jaar waren wij te gast bij Teun van Dijk en Frank Loeve de eigenaren van Boulderhal de Campus. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Veiligheid voor Ondernemers’. Frank Loeve introduceerde het bedrijf Boulderhal de Campus en vertelde ons over de snelst groeiende sport in Nederland namelijk het boulderen.

Vervolgens verzorgde een projectleider van Meld Misdaad Anoniem een presentatie over Meld Misdaad Anoniem en hoe belangrijk het is dat mensen situaties die zij niet vertrouwen melden via dit meldpunt. Alles is anoniem en de melding wordt later verwijderd. Voorafgaand aan deze presentatie werd als inleiding een bijzonder filmpje getoond door onze Parkmanager. Dit filmpje geeft weer hoe hij zelf benaderd, gemanipuleerd, geïntimideerd en bedreigd werd door een crimineel in zijn eigen kantoor. Gelukkig is er niets gebeurd want een medewerker van de Parkmanager kwam binnen en dat was een rede voor de crimineel om te vertrekken. Conclusie is altijd nee te zeggen wanneer een crimineel je op deze wijze benadert en onder druk probeert te zetten. De Parkmanager heeft hierover aangifte gedaan en de politie heeft dit opgepakt. 

Na de presentatie van Meld Misdaad Anoniem informeerde de voorzitter de aanwezigen nog over verschillende mededelingen. O.a. dat voortaan iedere vrijdag een overzicht van wegafsluitingen en planning van wegwerkzaamheden Nederland Zuid op de homepage van de website geplaatst worden.

Patrick Keller – Dekker Hout werd als kandidaat-bestuurslid voorgesteld. In de volgende algemene ledenvergadering in 2024 zal aan de aanwezige leden van de belangenvereniging gevraagd worden of zij akkoord gaan met de benoeming van dit kandidaat-bestuurslid als bestuurslid.

Tevens noemde de voorzitter dat de Gebiedsconferentie die plaatsvond op 31 oktober jl. in het Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan goed bezocht is door de ondernemers. Redouan Allaoui, projectleider Gemeente Den Haag/DSO gaf een toelichting over het Gebiedskader. Wanneer ondernemers vragen hebben over het Gebiedskader dan kunnen zij die kenbaar maken via info@zkd.nl.

Als laatste nodigde de voorzitter alle ondernemers uit naar de eindejaars-ondernemersbijeenkomst te komen die plaatsvindt op 11 december a.s. in de Rijswijkse Schouwburg. De aanmelding kan geschieden via de link www.eindejaarsbijeenkomst.nl en de invulling van het aanmeldformulier. De voorzitter hoopt alle ondernemers op 11 december persoonlijk de hand te kunnen schudden op dit evenement. Een evenement voor en door ondernemers! Het is een heel leuk programma. Hierna geeft hij het woord aan de volgende spreekster van Platvorm Veilig Ondernemen regio Den Haag. Ook deze presentatie is terug te vinden onder het kopje nieuws van deze website.

Het was een interessante bijeenkomst en speciale dank aan Karel van Wijk van Studio Oostrum die de foto’s van deze bijeenkomst gemaakt heeft. Onder het kopje ‘Nieuws’ van deze website treft u het verslag inclusief de presentaties aan van deze leden- en ondernemersbijeenkomst.