23 november 2022 – Goed bezochte ledenbijeenkomst!

De opkomst bij deze leden- en ondernemersbijeenkomst was hoger dan wij helaas de laatste jaren gewend waren. Wij hopen dat deze opleving zal voortduren en dat wij alle ondernemers van het ZKD-bedrijventerrein meer zullen zien op deze voor hen belangrijke bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst werd  voorgesteld om twee aspirant-bestuursleden te  benoemen als bestuurslid van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD. De aanwezige leden stemden in met deze benoeming  en vanaf 23 november 2022 wordt het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD versterkt met Nico Vink van Drukkerij Morgenstond en Pieter van Weeren van Dijkxhoorn Bouw. U treft hun foto’s nu ook aan op de website www.zkd.nl. De voorzitter is blij dat hij versterking krijgt in het bestuur omdat de vraagstukken voor het bedrijventerrein ingewikkelder worden, veel tijd vragen en goede opvolging behoeven. De lunch die verzorgd werd door Den Haag Werkt was goed en de presentaties van zowel Krijn Ratsma van de Stichting Energieke Regio over de Energiebesparing inclusief praktische tips, als van Redouan Allaoui van de Gemeente Den Haag over het Gebiedspaspoort ZKD en Hans den Dulk, de wijkagent, Armando van Evert, de Gebieds-boa en Fokko Mellema, de Parkmanager over de Veiligheid en Leefbaarheid waren interessant en verhelderend. Veiligheid en Leefbaarheid zijn onderwerpen die een grote rol spelen op het bedrijventerrein. Hier hebben de Parkmanager, de Wijkagent en de Gebieds-boa hun handen vol aan. De Parkmanager gaf nog eens extra het belang aan om aan alles wat in uw ogen niet klopt, altijd te melden bij tel. 14070 of via de website van de gemeente Den Haag. Anders dan eerst de bedoeling was vond er geen presentatie plaats over de nieuwe omgevingswet i.v.m. het feit dat deze nog steeds niet in werking zal treden. Zodra de omgevingswet definitief in werking treedt zullen wij hierover een presentatie laten verzorgen op een ledenbijeenkomst in 2023. Als laatste spreken wij een woord van dank uit naar Hans Oostrum van Studio Oostrum voor het maken van de foto’s op deze ledenbijeenkomst. Op onze website www.zkd.nl treft u een uitgebreid verslag aan van deze ledenbijeenkomst inclusief de verschillende presentaties en de foto’s. Wij raden u aan onze website regelmatig te bezoeken want daar treft u berichten aan over onderwerpen die belangrijk zijn voor het bedrijventerrein en daarmee voor u!