Bericht over de verkeersdrempels op het ZKD-bedrijventerrein

Den Haag, 23 februari 2023


Beste ondernemers,

Door middel van dit bericht informeren wij u waarom de verkeersdrempels weggehaald zijn op het bedrijventerrein.

De meeste van ons waren erg tevreden dat er verkeersdrempels waren geplaatst op ons bedrijventerrein. De geplaatste verkeersdrempels waren echter niet van het juiste model maar hadden wel een goed effect op de snelheid. Een aantal ondernemers heeft geklaagd dat deze drempels zeer veel trilling veroorzaakte in hun gebouwen en hier veel last van ondervonden.

De beslissing om de verkeersdrempels weg te halen is niet die van het bestuur van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD geweest maar die van de Gemeente Den Haag. 
De Gemeente Den Haag is in deze de organisatie die het beheer over de wegen op ons bedrijventerrein voert.

De wegbeheerders van het stadsdeel Loosduinen hebben de verkeersdrempels geplaatst zonder hier de juiste procedure te volgen. Er had eerst een vergunning voor aangevraagd moeten worden. De drempels zijn dus geplaatst zonder toestemming en zijn op last van de juridische afdeling van de Gemeente
Den Haag weer verwijderd.

Wij zijn in gesprek met de Gemeente Den Haag om dit probleem verder op te pakken en te bekijken hoe snel we weer drempels op ons bedrijventerrein kunnen krijgen.

Wij hopen u op deze wijze goed op de hoogte te hebben gebracht over het weghalen van de verkeersdrempels. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u die altijd sturen aan info@zkd.nl.

Namens het bestuur met vriendelijke groet,

 
Sjef Wauben
Secretaris Belangenverenging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD