Informatie over het toegankelijk maken van ondernemingen met behulp van tot 100% gesubsidieerde kosten door de gemeente Den Haag

Beste ondernemers van het bedrijventerrein ZKD,

In Nederland hebben circa 2,5 miljoen mensen een beperking. Deze vormen, samen met degenen die hen begeleiden, al gauw zo’n 20% van uw potentiële klanten! Integrale toegankelijkheid, zodat deze mensen ook kunnen meedoen, wordt steeds belangrijker. Ook voor u als ondernemer, die daar slim op kunt inspelen. Klanten en gasten met een beperking zijn veelal trouwe klanten, die hun positieve ervaring weer delen met anderen. Ze komen meestal op minder drukke momenten en nemen vaak iemand mee. Als ondernemer kunt u met soms geringe aanpassingen uw winkel of horecagelegenheid beter toegankelijk maken voor hen. Vaak met een aantrekkelijke subsidie van de gemeente. Dat maakt uw bedrijf aantrekkelijker voor een groeiend aantal senioren en andere mensen met een beperking.

In Den Haag zet Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, zich in voor een betere toegankelijkheid. Graag bieden we u en uw collega’s in de BIZ Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek dan ook onze kennis en ondersteuning aan, zodat ook uw winkel- en horecagebied voor iedereen geschikt is. Vaak is een eenvoudige drempelhulp om binnen te komen al voldoende. Voor de aanschaf hiervan en voor eventuele verdere aanpassingen aan een pand, kunt u mogelijk gebruikmaken van de toegankelijkheidssubsidie van de gemeente Den Haag, die nog tot eind 2022 beschikbaar is. Verder heeft Voorall een architect in dienst, die u kosteloos adviseert op welke wijze een pand desgewenst verder aangepast kan worden voor klanten met een rollator of rolstoel. Te denken valt bijvoorbeeld aan een toegankelijker toilet of interieur.

De hoogte van de gemeentesubsidie voor aanpassing van gebouwen (fysieke toegankelijkheid) en websites of apps (digitale toegankelijkheid) is:

  • Voor aanvragen tot € 5.000:
  • 100% van de kosten waarvoor subsidie mogelijk is
  • Voor aanvragen vanaf € 5.000:
  • 100% van de kosten waarvoor subsidie mogelijk is, tot € 5.000
  • plus 50% van de subsidiabele kosten boven € 5.000 tot een maximum van € 25.000

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-zorg-en-welzijn/subsidie-toegankelijke-stad-voor-iedereen-aanvragen-.htm

Graag maakt Voorall met u en de andere ondernemers in uw BIZ een afspraak, om de mogelijkheden toe te lichten die wij kennen om de toegankelijkheid van de ondernemingen op het bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek nog verder te verbeteren. Ook voor de 20% klanten en gasten die nu soms afhaken. 

We kijken uit naar uw reactie op deze mail.

Met vriendelijke groet,

Ir Johan Grootveld, Toegankelijkheidsarchitect Voorall en Margreet Roemeling, projectcoördinator Voorall

Dien tot eind augustus 2022 uw initiatief in om Den Haag nog toegankelijker te maken bij onbeperkt070@voorall.nl en maak kans op €7500,-! 

Voor meer informatie kijk op: www.onbeperkt070.nl