Jaarplan ZKD 2022

Samen met diverse disciplines van de Gemeente Den Haag, Stadsdeel Loosduinen en de Politie Loosduinen heeft het bestuur van de BIZ ZKD gisteravond concrete plannen gemaakt over de veiligheid, leefbaarheid, onderhoud openbare ruimte en het intensiveren van het schoonhouden van het bedrijventerrein.

De speerpunten voor 2022 zijn:

1. Opstellen uitvoeringsplan Veiligheid en Leefbaarheid

2. Professionalisering Keurmerk Veilig Ondernemen

3. Verlenging convenant Grijs en groen

4. Aanstellen van een gebieds-BOA (handhaving)

5. Gebiedsschouw openbare ruimte / opstellen beheersplan; “een plus op de basis”

6. Extra onderhoud groenstroken

7. Verbeteren openbare verlichting

8. Intensivering verwijderen weesauto’s en wrakken

9. Inzet studenten ROC Mondriaan t.b.v. upgraden openbare ruimte

10. Verbeteren communicatie / terugkoppeling Meldingen Openbare Ruimte

Het bestuur van de BIZ heeft de Parkmanager de opdracht gegeven om alle bovenstaande dossiers te monitoren en dit zal maandelijks worden gerapporteerd in de bestuursvergaderingen.