Overhandiging Rapport ‘Belang ruimte voor economie in Haagse regio’

PERSBERICHT

Den Haag, november 2023

Rapport ‘Belang ruimte voor economie in Haagse regio’

Onlangs overhandigde het bestuur van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden het rapport ‘Belang ruimte voor economie in Haagse regio’ aan de wethouder Economie Saskia Bruines. Dit rapport informeert ons over de importantie van voldoende ruimte voor de functie werken in de stad Den Haag en de Haagse regio, mede gezien de voortdurende druk op deze beperkte ruimte voor andere functies zoals (voornamelijk) wonen.

Urgentiebrief tekort aan bedrijfsruimte Haagse regio
Er is een tekort aan bedrijfsruimte in Den Haag en de Haagse regio. Dit blijkt uit de Urgentiebrief bedrijfshuisvesting die Wethouder Economie Saskia Bruines stuurde maart 2022 over de huisvestingsproblematiek en de vastgestelde behoefteprognose van 2021. Het tekort aan ruimte voor bedrijven belemmert de economische, sociale en duurzame groei van stad en regio. Kortom, voor een toekomstbestendige én veerkrachtige (regionale) economie is het bieden van voldoende ruimte voor bedrijven een must. Dit rapport duidt dit aan.

Transformatie werklocaties naar woonwijken leidt tot oplopende tekort aan bedrijfsruimte
Met name de transformatie van werklocaties naar (monofunctionele) woonwijken leidt tot het oplopende tekort aan bedrijfsruimte. Transformatie leidt tot een toenemende vervangingsvraag en het aantal inwoners groeit waarvoor arbeidsplaatsen nodig zijn. Bedrijventerreinen zijn van essentieel belang voor de werkgelegenheid, innovatie en het vormgeven van transities. Bedrijventerreinen zijn goed voor circa 20% van het totaal aantal banen in de Haaglandse regio. Inclusief spin-off banen (denk aan de bakker die broden bezorgt in de kantine, schoonmakers, et cetera) hangt circa 25-30% van alle banen samen met bedrijventerreinen. In totaal gaat het om circa 175.000 banen. Belangrijk is dat dit vooral banen zijn voor mensen met een praktische opleiding. Deze bijdrage van bedrijventerreinen aan de inclusieve stad is des te groter omdat juist praktisch opgeleiden afhankelijker lijken te zijn van werk dichtbij huis (10 -15 kilometer). Het sociaaleconomisch belang van bedrijventerreinen, zeker voor praktisch opgeleiden in omliggende wijken, is dus groot. Dit parallel aan de omstandigheid dat de fysieke nabijheid van bedrijven(terreinen) te prefereren is vanuit ESG-aspecten, om redenen van minder impact op het milieu en op bestaande sociale structuren, waar die minder onder druk komen, eenvoudigweg door de fysieke nabijheid.

Op Bedrijventerreinen komen belangrijke transities rondom energie, klimaat, circulaire economie en digitalisering samen.
Juist op bedrijventerreinen komen naast inclusiviteit, de belangrijke transities rondom energie, klimaat, circulaire economie en digitalisering samen. Hier zitten de bedrijven die huizen moeten verduurzamen. Hier is ruimte voor grootschalige duurzame energieproductie en hier klopt het hart van de circulaire economie en is (milieu)ruimte voor het be- en verwerken van grondstoffen. Voor het toekomstig verdienvermogen en de brede welvaart in de gemeente Den Haag en de Haagse regio is voldoende plek voor bedrijventerreinen dus essentieel. Bovendien leidt de transitie naar de nieuwe economie tot een hogere ruimtevraag.

Rapport ‘Belang ruimte voor economie in Haagse regio’.