Provincie Zuid-Holland: Project N211 Wippolderlaan naar fase uitvoering

Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken van het project ‘Reconstructie N211 Wippolderlaan’.  In dit nummer leest u onder andere welke aannemerscombinatie het project gaat uitvoeren. 

Contract ondertekend

Op 9 juni heeft de provincie Zuid-Holland in aanwezigheid van de gemeenten Westland en Midden-Delfland het contract met de aannemerscombinatie Mobilis-Van Gelder getekend. Deze aannemerscombinatie gaat de reconstructie N211 Wippolderlaan uitvoeren onder één gezamenlijke naam: Westlandse Entree. Westlandse Entree en de provincie Zuid-Holland werken nauw samen in de realisatie van de N211 Wippolderlaan.

Westlandse Entree zal begin 2024 starten met de uitvoerings-werkzaamheden. Dan is naar verwachting ook de uitspraak van de Raad van State op de omgevingsvergunning ontvangen. Meer informatie over deze procedure is terug te vinden op de website. Voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden informeert Westlandse Entree, in samenwerking met de provincie, de omgeving. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.  

Voorbereidende werkzaamheden vanaf 16 augustus

Ter voorbereiding op de uitvoering van de reconstructie N211 Wippolderlaan worden kabels en leidingen in het projectgebied verlegd. Hiervoor moet de aannemer 120 bomen kappen en 26 struiken verwijderen. De gemeente Westland heeft vorig jaar de kapvergunning verleend. Deze kapvergunning is inmiddels onherroepelijk. De werkzaamheden beginnen na het broedseizoen, vanaf 16 augustus 2023. 

Voor alle gekapte bomen komt er 1 op 1 een nieuwe boom terug. De inrichting van de Zwethzone gebeurt volgens het met de omgeving afgestemde landschapsplan. We planten de nieuwe bomen gefaseerd terug. De komende tijd is de Zwethzone daardoor wel minder groen dan we gewend zijn. 

Op drie andere locaties in de gemeente Westland planten we binnen het plantseizoen 41 bomen als compensatie.

Tussen 16 augustus en 15 maart vinden nog andere voorbereidende werkzaamheden plaats in de Zwethzone, zoals

1. het plaatsen van beschoeiing,

2. het doen van onderzoeken,

3. het uitvoeren van boringen en

4. het daadwerkelijk verleggen van de kabels en leidingen.

Westlandse Entree en de netbeheerders informeren de omgeving als het gaat om toestemming voor het betreden van gronden, (tijdelijke) wegafzettingen of andere hinder.

Beter eindbeeld visualisaties

De visualisaties op de website zijn aangepast. Het eindbeeld laat nu beter zien hoe het groen er uit gaat zien. De visualisatie laat het verschil zien tussen de situatie nu en na afloop van het project, zowel voor de weg als voor de Zwethzone. Neem zelf een kijkje en krijg een beeld van toekomstige N211 Wippolderlaan.