Vrijdag 18 juni – werkbezoek burgemeester Jan van Zanen op het ZKD-bedrijventerrein

Vrijdag 18 juni heeft burgemeester Jan van Zanen een werkbezoek gebracht aan het ZKD-bedrijventerrein. Hij deed dat samen met Stadsdeeldirecteur Loosduinen – Mustapha El Boumeshouli en Pjer Wijsman de voorzitter van de commissie Loosduinen. Het gesprek vond plaats in het bedrijfsrestaurant van Dijkxhoorn Bouw aan de Zinkwerf.

Voor, tijdens en na de presentatie van Robert Medenblik, de voorzitter van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD, ging de burgemeester in gesprek met het bestuur en de Parkmanager van de Stichting BIZ ZKD over de kansen én de uitdagingen die er liggen.

Kansen zijn er zeker op het gebied van (her)ontwikkeling van het ZKD-bedrijventerrein, werkgelegenheid voor Den Haag Zuidwest, energietransitie, duurzaamheid en stadsdistributie. Het belang van goed Parkmanagement en dus het verlengen van de
BIZ voor het ZKD-bedrijventerrein werd onderschreven door de burgemeester.

Na het werkbezoek aan het ZKD-bedrijventerrein vertrok de burgemeester richting
Villa Ockenburgh in Loosduinen.